Illustrasjonsbilde

Disputas om motorisk funksjon hos spedbarn i Bergen

Kine Melfald Tveten disputerer 01. desember for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen «Motor Function in Infants Attending Primary Care: Assessment and associations with maternal folic acid and multivitamin intake during pregnancy». Prøveforelesning og disputas strømmes.

Publisert

Kine Melfald Tveten disputerer 01. november for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen «Motor Function in Infants Attending Primary Care: Assessment and associations with maternal folic acid and multivitamin intake during pregnancy».

Informasjon hentet fra Høgskulen på Vestlandet sin webside.

Barn som strever motorisk sliter ofte sosialt, er i større grad utsatt for mobbing og har økt risiko for overvekt og andre livsstilssykdommer senere i livet. Det kan også påvirke barnas muligheter til deltakelse og mestring av aktiviteter. Derfor er det viktig å se på hvordan barnefysioterapeuter måler og vurderer motorisk funksjon, men også hva som kan påvirke motorisk funksjon hos barn. I dag er det lite kunnskap om sammenhengen mellom ernæring i svangerskapet og motorisk funksjon hos spedbarn, og denne avhandlingen undersøker blant annet dette nærmere.

Utgangspunktet for forskningsarbeidet var en ny metode for å undersøkelse motoriske funksjon hos spedbarn. Følgende spørsmål ble stilt: Vil ulike fysioterapeuter gjøre like vurderinger av motorisk funksjon med denne målemetoden? I tillegg ble det undersøkt om et kort spørreskjema til foreldrene kunne sile ut barn med motoriske vansker? Og i et større bilde: Kan mors inntak av folsyreholdig tilskudd i svangerskapet ha noe å si for barnets motoriske funksjon?

Det ble gjennomført kliniske undersøkelser av motorisk funksjon av et stort antall spedbarn i alderen 3-18 måneder. Undersøkelsene ble utført i primærhelsetjenesten og måleredskapet som ble brukt var Infant Motor Profile (IMP). Barnas foreldre fylte ut spørreskjemaet Ages and Stages Questionnaire (ASQ) og bakgrunnsdata om mor og barn er hentet fra Medisinsk fødselsregister.

I denne avhandlingen ble IMP funnet å være et pålitelig verktøy for fysioterapeuter, mens det foreldre utfylte spørreskjemaet ASQ viste liten evne til å indikere motoriske vansker hos barna, vurdert ved ett enkelt måletidspunkt. Det ble ikke funnet noen sammenheng av klinisk betydning mellom mors inntak av folsyreholdig tilskudd og barnets motoriske funksjon.

Det er behov for en mer presis måling av folsyreholdig tilskudd, samt et utvalg av barn med større variasjon i motorisk funksjon for med større sikkerhet å kunne fastslå om det er en sammenheng eller ikke.

Personalia

Kine Melfald Tveten (f.1987) er fysioterapeut, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og ansatt ved fysioterapiutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun er kandidat ved ph.d.-programmet Helse, funksjon og deltaking ved Fakultet for helse- og sosialfag (HVL). Doktorgraden utgår fra Institutt for helse og funksjon ved HVL.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Tove Dragesund, HVL. Biveileder: Prof. emerita Liv Inger Strand, UiB.

Disputas

Tid: Torsdag 1. desember, kl. 12.00 Sted: Rom M003 K2, campus Kronstad

Prøveforelesning

Tid: Torsdag 1. desember, kl. 10.00Sted: Rom M003 K2, campus KronstadTema for prøveforelesning: Identifisering og intervensjon ved motoriske vansker hos små barn med ICF-CY som rammeverk.

Alle som ønsker er velkommen til å delta. Både prøveforelesning og disputasen blir strømmet. Lenke kommer på hjemmesiden til HVL.

Lenker til noen av Kines tidligere artikler:

2017: “Goal-directed physical activities in group rehabilitation and impact on health-related quality of life and participation among young adults with physical disabilities – a qualitative study”https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21679169.2017.1304573

2020: «Intra- and Inter-Rater Reliability of the Infant Motor Profile in Infants in Primary Health Care»

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01942638.2020.1720331

2022: “The ability of the Ages and Stages Questionnaire (ASQ) to indicate motor difficulties in infants in primary care»https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09593985.2022.2056553

Powered by Labrador CMS