Om Faggruppen

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi er en av Norsk Fysioterapeutforbunds tretten faggrupper. Vi er en av de største faggruppene og den eneste med egen nettside. Vår hovedjobb er å fremme og utvikle faget vårt og være en ressurs for våre medlemmer.

Styret

Faggruppen har et eget styre som ledes av Ingunn Skogseth-Stevens. Øvrige medlemmer er Tonje Thon (nestleder), Linn Helgesen (sekretær), Ina Ekker (kasserer), Rita Jonassen (styremedlem og webansvarlig) og Karoline Myklebust (styremedlem). Styret velges av medlemmene på årsmøtet.

Kontakt: barneogungdom@fysio.no

Kurs- og fagutviklingsutvalget

Utpekes av styret og ledes av Ragnhild Bech. Øvrige medlemmer er Kirsti Krosby, Kristine Risum og Petra Christensen.

Kontakt: ragnhildbech@outlook.com

Redaksjonen

Redaksjonen velges av medlemmene på årsmøtet og har som hovedoppgave å utgi Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi (elektronisk tre ganger årlig) og drifte nettsiden. Redaksjonen ledes av Kristine Rabben Amundsen, øvrige medlemmer er Eirin Dale, Camilla Hovdenakk Sørbøen og Camilla Brunsberg.

Kontakt: kristinerabben@gmail.com

Stipender

Medlemmer kan søke stipend til fagutvikling. Faggruppen har 30,000 disponibelt årlig som deles ut to ganger årlig. Du kan lese mer om stipend ved å klikke her.

Kontakt: barneogungdom@fysio.no

Powered by Labrador CMS