Om oss

Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi

GFaggruppe for barne-og ungdomsfysioterapi (BUF) er en av Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) 13 faggrupper. BUF driftes av Styret.

Nettsiden Tidsskrift for barne-og ungdomsfysioterapi driftes av Redaksjonen og skal bidra til BUF's oppdrag om å fremme og bidra til å utvikle fagfeltet barne- og ungdomsfysioterapi. På nettsiden publiseres artikler, erfaringsutvekslinger, tips til fagstoff og andre saker som er nyttig for fysioterapeuter som jobber med barn- og unge. BUF er ansvarlig utgiver.

Redaksjonen

Eirin Dale (redaktør), Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og Ganglaboratoriet, Haukeland Sykehus, Bergen

Runa Kallesson, førsteamanuensis ved OsloMet - Storbyuniversitet

Kristin Bårdsen, fysioterapeut i Trondheim kommune

Kontakt redaksjonen: redaksjonBUF@fysio.no

Ønsker du å annonsere? Ta kontakt: redaksjonBUF@fysio.no

Styret og Kurs-og fagutviklingsutvalget

Faggruppen skal fremme og bidra til utvikling av faget, samt være en støtte for medlemmer. Faggruppen drives av styret.

Styret

Ingunn Skogseth- Stevens (leder), NTNU/Trondheim kommune

Tonje Thon (nestleder), Porsgrunn kommune (ansatt/driftsltilskudd)

Linn Helgesen (sekretær), Oslo kommune bydel Frogner/Løten kommune

Ina Ekker (økonomiansvarlig), Tromsø kommune

Karoline Myklebust ( styrets representant i kurs- og fagutviklingsutvalget), Tromsø kommune

Vegard Søberg (nettansvarlig), Oslo kommune, bydel Ullern

Kurs -og fagutviklingsutvalget

Ragnhild Bech (leder), selvstendig næringsdrivende Oslo

Kristine Risum, Oslo universitetssykehus

Petra Christensen, Oslo kommune, bydel Nordre Aker

Linn Daatland, Oslo universitetssykehus

Kontakt faggruppen: barneogungdom@fysio.no

Powered by Labrador CMS