Tidsskrift for barne -og ungdomsfysioterapi - en nettside

Nettsiden skal fremme og bidra til å utvikle fagfeltet barne- og ungdomsfysioterapi. På nettsiden publiseres artikler, erfaringsutvekslinger, tips til fagstoff og andre saker som er nyttig for fysioterapeuter som jobber med barn- og unge. Nettsiden driftes av redaksjonen som ligger under Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi

Redaksjonen

Kristine Rabben Amundsen (redaktør)

Eirin Dale

Anniken Bjørndalen Göthner

Egill Helgusson Neumann

Kontakt redaksjonen: kristinerabben@gmail.com

Ønsker du å annonsere? Ta kontakt: kristinerabben@gmail.com

Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi

Faggruppen for barne -og ungdomsfysioterapi er en av Norsk fysioterapiforbunds faggrupper. Faggruppen skal fremme og bidra til utvikling av faget, samt være en støtte for medlemmer. Faggruppen drives av styret.

Styret

Ingunn Skogseth- Stevens (leder)

Tonje Thon (nestleder)

Linn Helgesen (sekretær)

Karoline Myklebust (styremedlem)

Vegard Søberg Kristiansen (styremedlem)

Kurs -og fagutviklingsutvalget

Ragnhild Bech (leder)

Kirsti Krosby

Kristine Risum

Petra Christensen

Kontakt faggruppen: barneogungdom@fysio.no

Powered by Labrador CMS