Tidsskrift for barne -og ungdomsfysioterapi

Nettsiden skal fremme og bidra til å utvikle fagfeltet barne- og ungdomsfysioterapi. På nettsiden publiseres artikler, erfaringsutvekslinger, tips til fagstoff og andre saker som er nyttig for fysioterapeuter som jobber med barn- og unge. Nettsiden driftes av redaksjonen som ligger under Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi

Redaksjonen

Kristine Rabben Amundsen (redaktør), Trondheim kommune (per tiden permisjon for å jobbe i Helseplattformen)

Eirin Dale, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og ganglaboratoriet, Haukeland sykehus, Bergen

Egill Helgusson Neumann, Ålesund kommune

Kontakt redaksjonen: kristinerabben@gmail.com

Ønsker du å annonsere? Ta kontakt: kristinerabben@gmail.com

Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi

Faggruppen for barne -og ungdomsfysioterapi er en av Norsk fysioterapiforbunds faggrupper. Faggruppen skal fremme og bidra til utvikling av faget, samt være en støtte for medlemmer. Faggruppen drives av styret.

Styret

Ingunn Skogseth- Stevens (leder), NTNU/Trondheim kommune

Tonje Thon (nestleder), Porsgrunn kommune (ansatt/driftsltilskudd)

Linn Helgesen (sekretær), Oslo kommune bydel Frogner/Løten kommune

Ina Ekker (økonomiansvarlig), Tromsø kommune

Karoline Myklebust ( styrets representant i kurs- og fagutviklingsutvalget), Tromsø kommune

Vegard Søberg (nettansvarlig), Oslo kommune, bydel Ullern

Kurs -og fagutviklingsutvalget

Ragnhild Bech (leder), selvstendig næringsdrivende Oslo

Kristine Risum, Oslo universitetssykehus

Petra Christensen, Oslo kommune, bydel Nordre Aker

Linn Daatland, Oslo universitetssykehus

Kontakt faggruppen: barneogungdom@fysio.no

Powered by Labrador CMS