Temauke: skolefysioterapeuten

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

En ny rolle formes

I Vestvågøy kommune har de gjort stillingen til skolefysioterapeuten fast etter flere år med tilskudd. Åsa Selenius kan derfor tenke langsiktig når hun former sin rolle.

Publisert

Jeg har 100% stilling som fysioterapeut i Skolehelsetjenesten i Vestvågøy kommune. Stillingen ble til etter at det ble søkt om statlige midler til styrking av skolehelsetjenesten i 2018 og har til nå vært finansiert med disse midler. Lederne for Fysioterapitjenesten og Familieenheten har imidlertid jobbet hardt og argumentert godt for at den skal bli fast og i høst vedtok kommunen nettopp det. Dermed har vi fått økt fysioterapiressurs med 100% i kommunen da vikar i min tidligere stilling er blitt fast ansatt. Jeg er organisert under Fysioterapitjenesten men samarbeider tett med og deltar på samarbeidsmøter med Familieenheten og helsesykepleierne.

En ny stilling å forme

Da denne stilling var helt ny fikk jeg fra starten frie tøyler til å forme den og definere oppgavene. Noe som har vært gøy og spennende, men samtidig utfordrende da det var lite å hente i retningslinjene for skolehelsetjenesten om hva som kan være gode og effektive tiltak ifht helsefremmende arbeid. Jeg mailet og ringte landet rundt til andre skolefysioterapeuter og fikk innspill og informasjon om hva som ble gjort andre plasser. Jeg har i stor grad måtte invitere meg selv inn i skolene og her har helsesykepleierne vært viktige og gode samarbeidspartnere da de kjenner «sine» skoler og hvem som skal kontaktes. Mye av arbeidet har gått til synliggjøring og bevisstgjøring av hva fysioterapeut kan bidra med inn i skolen og det er egentlig en kontinuerlig jobb da skolene stadig skifter ansatte og lærere. Det er nyttig å invitere seg inn på lærermøte for å informere om rollen.

I Vestvågøy kommune er det seks kommunale skoler og to private. Fem av dem har ungdomsskole. Her er det også videregående skole men jeg valgte tidlig å avgrense meg til barne- og ungdomsskolen basert på normtall for bemanning per antall elever. Jeg har «åpen dør» –tilbud på ungdomsskolene og har satt av fast tid på ungdomsskolene en formiddag annenhver uke. Da bruker jeg helsesykepleiers rom. Elevene oppsøker tilbudet selv eller blir henvist av helsesykepleiere, lærere eller foreldre. Å ha faste tider på skolene gjør at jeg blir mer synlig og mer kjent med skolene.

Undervisning med helsesykepleier

Helseundervisning har jeg i stort sett sammen med helsesykepleierne. Vi har fast opplegg på 3. trinn med tema kosthold, hygiene, søvn og fysisk aktivitet. Til 5. trinn tilbys psykologisk førstehjelp der mitt bidrag handler om avspenning, pust og fysisk aktivitet. For 8. trinn tester vi nå ut et felles opplegg med tema fysisk og psykisk helse. Jeg besøker også 1.trinn og har en aktiv time i gymsal med fokus på motorikk og bevegelsesutforsking. Det er en fin arena å møte lærerne på, være litt tidlig inn og få en prat om motorisk variasjon og hvordan legge opp til mest mulig deltakelse og mestring.

Oppdraget er å arbeide forebyggende og helsefremmende, men for min egen kompetanse og faglighet har det vært veldig viktig å ha en fot i det kliniske og. Derfor har jeg også en god del individuell oppfølging av barn som blir henvist fysioterapi (unntatt habilitering) som jeg fyller opp med i perioder det er mindre av helseundervisning.

Powered by Labrador CMS