Nye fjes i faggruppen

Årsmøtet for faggruppen ble avholdt i forbindelse med fysioterapikongressen. En sak som sto på agendaen var valg av nye medlemmer til styre, redaksjon og valgkomiteen.

Publisert

Innstillingsliste

Styret

Vegard Søberg Kristiansen

Ina Ekker – tar gjenvalg

Redaksjonen

Anniken Bjørndalen Göthner

Egill Helguson Neumann

Valgkomiteen

Lars Peder Bovim

Anne Marie Müller – tar gjenvalg

Vebjørn Søberg Kristiansen

Arbeidssted: Helsestasjon og skolehelsetjenesten, bydel Ullern, Oslo kommune.

Jeg heter Vegard Søberg Kristiansen, bor på Skøyen og jobber i skolehelsetjenesten i bydel Ullern, Oslo kommune. Tok grunnutdanningen i fysioterapi ved HiOA og videreutdanning i fysioterapi for barn ved OsloMet. Jeg har jobbet i Ullern bydel i snart 3 år. I den tiden har jeg jobbet mye med videreutvikling av helsefremmende tiltak i skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut Ragnhild Bech og skolehelseteamet i bydelen. Jeg jobbet også ett halvt år i Sagene bydel i 2020 med å etablere helsefremmende tiltak på skolene der. Dette innebærer blant annet : God skolehverdag (God skolestart) på 1. trinn. Helsedag på 3. trinn, tema: aktivitet, kosthold, søvn og følelser (tilknyttet høyde/vekt-måling). 6. trinns helseundervisning om det utvidede helsebegrepet og gymtime ledet av fysioterapeut. Stressmestringsundervisning og avspenningsøkt i gymsal på 10. trinn. Jeg er også gruppeleder i en forskningsstudie (ECHO-studien i regi av R-BUP) hvor vi holder gruppetimer basert på kognitiv adferdsterapi for barn på 5. og 6. trinn på utvalgte skoler. Tidligere har jeg også jobbet med barn i Enebakk og Fet kommune, jobbet som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut og hadde turnus på barneavdeling på Akershus Universitetssykehus. Før jeg startet på fysioterapiutdanningen jobbet jeg også ett år i barnehage og har lenge visst at jeg trives godt i arbeid med barn. Jeg er veldig opptatt av å holde meg faglig oppdatert ved å delta på kurs og få med meg det nye som rører seg i fagmiljøet. Jeg tenker at styret vil være en god arena for faglige diskusjoner og kompetansebygging

Anniken Bjørndalen Göthner

Arbeidssted: Høgskolelektor - Universitetet i Tromsø

Jeg heter Anniken Bjørndalen Göthner er 28 år og kommer fra Oslo. Jeg kan være et positivt tilskudd til redaksjonen med mitt faglige engasjement og lystige lynne! Jeg tar utfordringer på strak arm og har stor arbeidskapasitet. Etter gjennomført turnus 2018/2019 har jeg jobbet med barn og unge i Bærum kommune, og bydel Vestre Aker - Oslo kommune. Jeg har jobbet med barn og unge 0-18 på ulike arenaer, på helsestasjon, barnehage, skole, institusjon og i hjemmet. Primært har jeg jobbet med individuell vurdering og oppfølging, og har videre jobbet med barn i grupper. Videre har jobbet systemrettet ved å lede et prosjekt i bydel Vestre Aker med mål om å styrke fysioterapeutenes rolle i skolehelsetjenesten. I januar 2022 begynte jeg i ny jobb som høgskolelektor på fysioterapiutdanningen på Universitetet i Tromsø. Her skal jeg blant annet bidra med undervisning om barn og unge, anatomi og ferdighetstrening. Ved siden av jobb holder jeg på med Master i fysioterapi for barn og unge på OsloMet. Ellers er jeg en lite selvhøytidelig person som med godt humør som liker å være aktiv. Jeg har nylig flyttet til Tromsø for å oppleve den storslåtte nordnorske naturen på topptur på både ski og fjellstøvler når den sesongen kommer.

Egill Helguson Neumann

Arbeidssted: Prosjektleder bevegelsesglede og mestring - Ålesund

Spesialfysioterapeut ansatt i Ålesund kommune og jobber nå som prosjektleder i Bevegelsesglede og Mestring, et helsefremmende og forebyggende prosjekt om fysioterapi på ungdomsskolen. Var ferdigutdannet i 2010 (Høgskolen i Oslo og Akershus) og har jobbet i 10 år i Porsgrunn kommune som fysioterapeut og fagleder for fysio/ergo-tjenesten for barn og unge. Har videreutdanning i fysioterapi for barn og unge ved OsloMet og videreutdanning i Coaching og relasjonsledelse. Jeg har en samboer som er sunnmøring som etter mange år hjemmefra, lengtet etter fjord- og fjellutsikt, noe som kun finnes i mindre skala i Telemark. Mine to barn begynte også utvikle Grenlandsdialekt, som førte til at min samboer nesten fikk angst og krevde flytting til Sunnmøre. Vi har nå bodd i Ålesund i to år og har funnet oss godt til rette i et boligområdet med andre barnefamilier. Nå har jeg også forstått makten til de sunnmørske damene, ettersom de fleste andre fedrene nabolaget er fra andre deler av landet. Etter at vi flyttet til Ålesund fikk jeg først jobb som fysioterapeut for barn og unge i en kommunedel i den sammenslåtte Ålesund kommune før jeg søkte på prosjektlederstillingen jeg innehar i dag. Prosjektet Bevegelsesglede og mestring er et kommunalt samarbeidsprosjekt drevet av fysioterapeuter for å forebygge inaktivitet, frafall og helseplager hos elever i ungdomsskolen. I praksis jobber vi med å organisere et fysioterapitilbud i den tverrfaglige tilnærmingen til elevene på ungdomsskolene, men har også satt oss mål om å fange opp de elevene som faller fra i kroppsøving. Som dere skjønner av navnet mitt, har jeg ikke norsk opphav. Jeg er født på Island, men har vokst opp i Oslo. Jeg har under oppveksten og voksenårene vært opptatt av fysisk aktivitet og har spilt fotball og drevet med friidrett/løping, og etter hvert toppturer etter at vi flyttet til Ålesund. Etter at jeg fikk barn i 2014 har det å gi gode opplevelser med fysisk aktivitet og aktiv lek til barna vært viktig. Fysioterapifaget er variert og spennende. Der teori ikke klarer seg uten empiri, blir faget fargerikt og variert. Det er utømmelig for utvikling og vil alltid være mulig diskutere. Det å få være med i en redaksjon som har som mål fremme alt det fysioterapeuter gjør, vil for meg være en givende oppgave.

Lars Peder Bovim

Arbeidssted: Leder energisenteret for barn og unge, Helse Bergen.

Lars Peder Bovim, 31 år, fysioterapeut fra Høgskulen på Vestlandet, med master i fysioterapivitenskap fra Universitet i Bergen. Nå leder for Energisenteret for barn og unge i Helse Bergen, samt en bistilling på Høgskulen på Vestlandet med ansvar for bruk av virtuell realitet innen helsefaglige problemstillinger. Har gjennom ansvaret for Energisenteret et sterkt fokus på helhetlige og sammenhengende tjenester for barn og unge, med fysisk aktivitet som hjernevirkemiddel for mestring og deltakelse i eget nærmiljø. Jobber ikke klinisk som barnefysioterapeut, men er heller å anse som en kontorrotte som har god oversikt over system og organisasjonsbaserte løsninger som fungerer og ikke fungerer for barna og ungdommenes beste. Jeg har etter hvert opparbeidet meg en forkjærlighet for å legge til rette for de barna og ungdommene som er for friske til å ha rett på oppfølging, men samtidig har noen utfordringer som gjør at de står i fare for å falle ut av sosiale aktiviteter, skole og andre mestringsarenaer. Her må vi jobbe for bedre strukturer som fanger opp mellom spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste, skole og fritidsaktiviteter. Har også en sterk rolle i Idrettsklynge Vest, som møteplassleder for Knutepunktet, hvor vi jobber for nettopp Sømløse tjenester for barn og unge, og utfordrer de klassiske linjene «spesialist – primær – skole – fritid» gjennom til eksempel prosjektet Energikonsulenter.

Powered by Labrador CMS