Retningslinjer

baby torticollis tbuf

Fysioterapi for torticollis - kliniske anbefalinger og ressurser

Publisert

Metodebok.no er en portal som ble opprettet for å samle metodebøker, prosedyrer og veiledere fra spesialisthelsetjenesten og de regional helseforetakene. Der finnes mye gode ressurser på ulike barnesykdommer, barneortopedi, og fysioterapi - og blant annet om torticollis.

Medfødt muskulær torticollis (engelsk: CMT, eller wry neck) er den vanligste formen for medfødt skjevstilling av nakken hos barn. Skjevstillingen er ikke alltid åpenbar rett etter fødselen, men sees typisk når barnet er 2-4 uker gammelt. Barnet holder da hodet vendt mot den ene siden, og ved undersøkelse kan det i ca 50% av tilfellene kjennes en såkalt pseudotumor over m. sternocleidomastoid, som også kjennes stram og forkortet, og bevegeligheten i nakken er redusert. Barnet posisjonerer hodet skrått ned mot den aktuelle siden, og greier ikke bevege fritt i alle retninger. Spesielt vanskelig vil det være for barnet å lateralflektere til motsatt side (1).

I 2018 ble en retningslinje for fysioterapi til barn med kongential torticollis (2) publisert av den amerikanske foreningen for barnefysioterapi (APTA Academy of pediatric physical therapy). 

Oppdatert litteraturgjennomgang

Retningslinjen ble oppdatert igjen i 2023 (3), og i den oppdaterte gjennomgangen av litteraturen er noen interessante resultater:

- Measurements: The recommendation strength for measuring cervical PROM (passive range of motion) remains moderate. Newer evidence supports that goniometry, electronic pendular goniometry, arthrodial protractor, and still photography can be used to reliably measure passive cervical lateral flexion and/or rotation, but this is based on fair- to low-quality studies and further high-quality research is needed. 

- Pain: The recommendation strength for pain remains weak. The 2018 CMT CPG (guideline) recommends using the Face, Legs, Activity, Cry, and Consolability (FLACC) Scale to document the infant's pain or discomfort based on expert opinion.

- Documenting: Newer evidence reaffirms the importance of classifying and documenting the level of CMT severity because units billed, episode-of-care duration, and total visits each increased across CMT severity grades 1 to 3. The recommendation strength remains moderate since less is known about severity grades 4 through 8 to guide practice for infants older than 6 months with CMT.

- Prognosis: The 2018 CMT CPG states that the prognoses for symptom resolution, episode-of-care, and/or the need to refer for more invasive interventions are related to age of initiation of treatment, severity classification, intervention intensity, presence of comorbidities, rate of change, and home program adherence.Newer evidence reaffirms this statement and adds information on age at initiation of treatment, severity classification, and effect of social determinants of health. The recommendation strength remains moderate.

- Prioritize: The 2018 CMT CPG states that physical therapists should provide and document 5 components as the first-choice intervention for infants with CMT: neck PROM, neck and trunk active ROM (AROM), development of symmetrical movement, environmental adaptations, and parent/caregiver education.Newer evidence affirms this statement and adds information on 2 components.

Fysioterapeuter som jobber med spedbarn og torticollis anbefales å lese anbefalingene, og spesielt diskusjonsdelen.

Ressurser

1. Metodebok.no (2021) Medfødt muskulær torticollis. Oppdatert 30.09.2021. https://metodebok.no/index.php?action=topic&item=zrHGfT5c

2. Kaplan, Sandra L. PT, DPT, PhD; Coulter, Colleen PT, DPT, PhD, PCS; Sargent, Barbara PT, PhD, PCS. Physical Therapy Management of Congenital Muscular Torticollis: A 2018 Evidence-Based Clinical Practice Guideline From the APTA Academy of Pediatric Physical Therapy. Pediatric Physical Therapy 30(4):p 240-290, October 2018. | DOI: 10.1097/PEP.0000000000000544

3. Castilla, Adrianna PT, DPT; Gonzalez, Mariah PT, DPT; Kysh, Lynn MLIS, MPP; Sargent, Barbara PT, PhD, PCS. Informing the Physical Therapy Management of Congenital Muscular Torticollis Clinical Practice Guideline: A Systematic Review. Pediatric Physical Therapy 35(2):p 190-200, April 2023. | DOI: 10.1097/PEP.0000000000000993Powered by Labrador CMS