Rapport etter kurs

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Fordypningskurs i ortopedi

En bred gjennomgang av hvordan vi som fysioterapeuter kan følge opp ulike ortopediske tilstander -hva skal vi se opp for og når skal vi henvise videre.

Publisert Sist oppdatert

Maria Thelle jobber hos Vestfold fysioterapi. Hun har deltatt på kurset “Fordypningskurs til barn og unge- ortopedi” på Teams. Hun deler sin erfaring med kurset i dette innlegget

Kursledere: Kirsti Krosby fra barneavdelingen på Rikshospitalet og Henriette Paulsen fra barneavd. Sykehuset i Vestfold.

Temaet omhandlet, som tittelen refererer til: ortopedi for barn og unge, og her ble det dekket et bredt spekter av områder innenfor ortopedi og ortopediske problemstillinger:

  • Etter oppstart med normalutvikling; fotfeilstillinger, tå-gange, kne- og hofteproblematikk, ryggproblematikk hos barn, skoliose og skoliose-kirurgi.

  • Torticollis og plexus skader inkludert informasjon om når det er indikasjon for kirurgi, og sjeldne ortopediske tilstander.

  • Hypermobilitet, hypermobilitetssyndrom Ehlers-Dandlos syndrom og arvelige bindevevssykdommer.

  • andre temaer som; radiologi, frakturer hos barn, nevro-ortopedi og deformitetskirurgi, ortopediske hjelpemidler - listen var lang!

Det ble naturlig nok en nokså bred gjennomgang av fysioterapi-oppfølginger ved de ulike diagnosene, og ofte drøftet vi hva vi gjør ute i feltet og hva vi skal se opp for, eller når vi kommer med de ulike tiltakene, for eksempel henvisninger til barneavdelingene rundt om eller når det er skal henvises direkte til Rikshospitalet.

Nettopp disse drøftingene rundt enkelte temaer som f eks plexus skader og oppfølging av skoliose og «fotbarna» som krever en lang oppfølging med varierende grad av tiltak oppover i barne- og ungdomsårene, opplevde jeg som veldig nyttige. Likeså gjennomgangen av hofteproblematikk, CLP, tydeliggjøring av mål med tøyninger, prognoser etc var gode temaer.

Dette seminaret var veldig nyttig for meg i min hverdag på klinikken på mange måter. Jeg opplevde at det var generelt gode gjennomganger og oversikter fra ortoped og fysioterapi- oppfølging på sykehus og rehabilitering i etterkant. Vi har fått gode sjekklister for hva vi skal se på, når vi skal henvise til sykehus etc. i tillegg til gode huskelister til problemstillinger jeg ser sjeldnere.

Nå har jeg fått en grundigere og oppdatert kunnskap ut i praksisen ved oppfølging av barna.

Kurset var for meg viktig i min fornyelse av spesialist-tittel, men aller viktigst er kunnskapen og kompetansen jeg tar med meg i hverdagen, så jeg kan bli en bedre kliniker, tydeligere fysioterapeut i veilederrollen til foreldre eller tverrfaglig personale, og bedre i samarbeid med kolleger ansatt i forskjellige linjer.

Jeg vil varmt anbefale seminaret til alle som jobber med barn og unge, som ønsker en bred og nokså grundig gjennomgang av mange områder innen ortopedi, uansett arbeid på sykehus; - i kommune eller privat praksis.

Kirsti og Henriette er begge veldig dyktige kursledere og foredragsholdere, ordstyrere etc: Får dere muligheten til å melde dere på, gjør det!

Powered by Labrador CMS