Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Høstwebinar 3. november

Funderer du på hvordan man best kan ivareta barn som pårørende, ansvarsgrupper, individuell plan og koordinatorrollen? Tenker du at deltagelse også kan handle om deltagelse som dynamisk relasjon og prosess? BUF's Høstwebinar setter fokus på viktige spørsmål, hold av dagen!

Publisert

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi arrangerer høstwebinar med tema "Perspektiver på relasjoner i fysioterapi for barn og ungdom". Programmet favner vidt og tar opp mange viktige spørsmål vi kan stå i i vår arbeidshverdag.

Program:

8.30 – 08.50 Velkommen og informasjon fra faggruppeleder

09.00 – 09.45 Utfordringer i møtet med barnet ved Tone Sætrang: Deltakelse, et sentralt og mangetydig begrep i habilitering, men hvordan det kan brukes i vår daglige kliniske hverdag som barnefysioterapeuter er i liten grad konkretisert. Deltagelse kan forstås som både ideal, rettighet og virkemiddel. Videre kan deltakelse forstås som en dynamisk relasjon og prosess, også i klinisk praksis i samhandling mellom barn og fysioterapeut. Hvordan kan det se ut i klinisk praksis? Dette vil belyses med eksempler fra klinisk praksis og forskning.

10.00 – 10.45 Tone Sætrang fortsetter

11.00 – 11.45 Hvorfor og hvordan ivareta barn og unge som opplever at en i familien blir syk eller dør? Ved Trude Aamotsmo

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Elin Langdahl fra HBF innleder om egne erfaringer med ansvarsgrupper og individuelle planer

13.30 – 14.15 Hvordan kan koordinatorrollen utøves? Perspektiver og erfaringer ved Elise Fjellvik-Næss, Porsgrunn kommune.

14.30 – 15.15 Erfaringsdeling/ Diskusjon/Deltakerinvolvering: Samarbeid mellom linjer, hvem er viktige samarbeidspartnere, hvordan går informasjonsflyten, hvilke kanaler fungerer best, hva er suksessfaktorer, hva er største fallgruve, hva er vår viktigste jobb som familiens fysioterapeut, er det annerledes hvis vi også er koordinator, eller hvis vi bare er koordinator og en annen kjenner familien best?

15.15 – 15.30 Avslutning

Les mer og meld deg på

Powered by Labrador CMS