Kongress

F.v. Mathea Hovde, Tordis Ustad og Hanne Jørgensen

På kongressen - dag 3

Siste dagen på kongress for barne- og ungdomsfysioterapi oppsummeres

Redaksjonen tok en prat med tre fysioterapeuter etter siste dag på kongressen. Alle tre jobber ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

- Det første foredraget, om HINE og GMA av Henriette Paulsen, var en veldig god presentasjon. Selv om jeg kjenner godt til disse redskapene, så var det et veldig godt og praktisk innlegg på konferansen. Det var godt å høre en presentasjon som var såpass praktisk rettet. Det er noe med å kunne se videoer på konkrete bevis på hvordan det ser ut i praksis.

Det er jo først og fremst en nevrologisk undersøkelse som barneleger har gjort, men nå ser jeg jo tydeligere at dette er noe som vi fysioterapeuter bør ta i bruk.

Tordis Ustad

Tordis Ustad som er kursleder for NFF, sier at hun vurderer å trekke inn HINE inn i grunnkurset.

- Det er jo først og fremst en nevrologisk undersøkelse som barneleger har gjort, men nå ser jeg jo tydeligere at dette er noe som vi fysioterapeuter bør ta i bruk. Den går opp til 2 år og tar 5-10 minutter å gjennomføre. Men den er ikke det eneste redskapet vi skal bruke, på ingen måte. Det er ikke vi som diagnostiserer. Men vi kan være med å fange opp de barna som bør henvises til spesialisthelsetjenesten. Vi må være klar over hvilke nivå vi jobber på, når vi bruker hvilke tester og selvfølgelig være kritiske til bruken. Det var et godt foredrag som engasjerte mye.

- Jeg likte godt presentasjonen om PIH Multi studien av Kristian Sørensen. Jeg visste litt om det på forhånd, men å få en sånn strukturert presentasjon, og se noe som blir jobbet med i hele landet.

Om forelesningen som handlet om målsetningsarbeid av Siri Johnsen og Lise Catharina Kaarstad Haugstedt, er jo det viktig å sette gode mål og sette av tid til dette arbeidet. Mange opplever en travel hverdag der vi skal få tid til mange ting, der vi kanskje er mest opptatt av å få gjort tiltak. Det å se viktigheten av å investere godt med tid for å sette mål, det er en viktig del av hele prosessen rundt en bruker. Det var en god presentasjon. Det var vel den beste når det var snakk om målsetningsarbeid. Fint å høre på, med enkle og tydelig slides. Det var tre forelesninger om ganske like ting, akkurat det med målsetningsarbeid, det ble kanskje litt i overkant. Det kunne ha blitt gjort mer praktisk, hvis vi kan gi en tilbakemelding.

Alle sier de jobber familiesentrert, men hvor er familien i dette? For meg står det igjen at det er terapeuten som setter mål likevel.

Tordis Ustad

Tordis Ustad utdyper dette.

- Alle sier de jobber familiesentrert, men hvor er familien i dette? For meg står det igjen at det er terapeuten som setter mål likevel. De klarte ikke å få frem hvordan identifisere læringsaktiviteter sammen med foreldre som er nyttig i den hverdagen der ungen er. Det hadde jeg ønsket at kom tydeligere frem. For meg virket som at det er terapeuten som setter mål, sammen med den lokale terapeuten og at barnet blir spurt».

- Men hvis si skal oppsummere dagen kort, så var det en god start og god avslutning på dagen.

Powered by Labrador CMS