Ortopedi for barn og unge

Mette Langslet og Live T. Bratlie har deltatt på kurset "Ortopedi for barn og unge" -de deler tips til ressurser og anbefaler kurset varmt.

Publisert

Mette Langslet, Os fysioterapi

Foreleserne var fysioterapeuter, nevrokirurger, ortopeder og ortopediingeniør. Det bidro til at det faglige ble representert med bredde og høy faglig kvalitet. Jeg har diskutert interessante problemstillinger og knyttet nyttige faglige forbindelser. Kurset hevet kompetansen min i stor grad og utbyttet var stort med tanke på min kliniske hverdag og utfordringer som jeg møter. Jeg vil absolutt anbefale kurset til fysioterapeuter uansett om du jobber i kommune, privat praksis, rehabilitering eller på sykehus.

Jeg har lyst til å anbefale disse ressursene:

  • Brosjyrene om «Skjevt hode og favorittside», «Barns føtter» fra Fysioprim og OUS sin brosjyre om «Klumpfot»
  • Anna Öhman svensk fysioterapeut med med artikkelen «Congenital muskular torticollis» (2008), samt forfatter i 25 vitenskaplige artikler.
  • «Barneortopedi» (2016) O.Wiig & A. Wensaas.

Live T. Bratlie, Fredrikstad kommune

Kursets innhold er direkte knyttet til arbeidshverdagen til en fysioterapeut i kommunehelsetjenesten. Her ble det både god repetisjon, noen aha-opplevelser og ny kunnskap som er veldig relevant å ha med i arbeidshverdagen. Praksisrettet og forståelig. Dette kurset burde være obligatorisk for alle fysioterapeuter som jobber med barn, ikke minst i kommunehelsetjenesten. Det ville være med til å kvalitetssikre praksis. Det var flere “take home messages” som jeg har videreformidlet til kollegaer, både fysioterapeuter og helsesykepleiere.

For nyttig lesing om torticollis anbefales hjemmesiden til Anna Øhman, svensk fysioterapeut, spesialist i pediatri.

Powered by Labrador CMS