Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Motorisk undersøkelse og funksjonsvurdering

Celine Christensen har deltatt på kurset "Fysioterapi for barn og ungdom" i Oslo. Hun deler sin erfaring med kurset i dette innlegget

Publisert

Jeg jobber med barn og ungdom i alderen 0 til 18 år og vi har mange barn med nevrologisk funksjonsnedsettelse, i særdeleshet barn med cerebral parese. Per Brodal innledet med en gjennomgang av sentralnervesystemet med utvikling, oppbygning og funksjon med sentrale trekk med relevans for klinisk praksis. Det var videre en gjennomgang av hvordan gjennomføre motorisk undersøkelse og funksjonsvurdering av barn og ungdom med nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser.

Relevante kartleggings og evalueringsverktøy for pasientgruppen ble også gjennomgått før vi fikk en gjennomgang av hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere målrettede fysioterapitiltak, hvordan fremme barnets bevegelsesmuligheter i barnets omgivelser med fokus på lek. Vi øvde praktisk både ute og inne og fikk kjenne på egen kropp hvordan tiltakene oppleves og slik fikk vi reflektert over egen rolle som fysioterapeut og vår relasjon til barnet. På forhånd hadde vi sendt inn en problemstilling som vi ønsket skulle bli belyst på kurset. Problemstillingen ble diskutert med veileder og de andre kursdeltakerne og vi lærte av hverandres problemstillinger og foreslåtte løsningsmuligheter.

Underveis i kurset ble vi presentert for ulike videoer av barn som vi sammen analyserte med tanke på avvik fra normal motorikk, variasjon i bevegelsesmønster, asymmetrier, ferdighetsnivå, flyt i bevegelse, ufrivillige bevegelser og fleksibilitet. Dette var veldig lærerikt og en vellykket bestanddel av kurset. Alt i alt synes jeg dette var et lærerikt kurs der teori og praksis ble fint knyttet sammen og med mange nye verktøy som jeg kommer til å ta i bruk med det samme.

Powered by Labrador CMS