"Ingen blir bedre av å bli forklart"

På Fysioterapikongressen ble Ragnhild Bech utnevnt til vinner av NFFs fysioterapeutpris. Utnevnelsen viser, og anerkjenner at det er flere måter å drive fagutvikling på. Vi kan komme langt med å involvere oss i barnets verden. Som Ragnhild så godt sier det "ingen blir bedre av å bli forklart"

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi nominerte Ragnhild til prisen for

« hennes eksepsjonelt mangeårige innsats for faggruppen og for NFF. Spesielt bør hun hedres for sin innsats i pionerarbeidet med å etablere fysioterapi i skolehelsetjenesten. Hun har brent for faget i alle år og har en utrolig historisk innsikt i NFF og spesielt barnegruppa. Hun har hatt og har fortsatt en betydelig rolle for utvikling av faget. Ragnhild har i alle år også vært opptatt av å se situasjonen fra barnas side- ikke bare foreldre og behandler. «Hva er nyttig for barnet!!» «hva er mest hensiktsmessig for barnet!» Det er for oss en selvfølge nå- men var ikke det for noen år siden. »

(utdrag fra faggruppens begrunnelse)

For Ragnhild kom prisen som en overraskelse, særlig fordi tidligere vinnere har vært tett knyttet til forskningsmiljøet. Selv sier Ragnhild:

« RCT studier har en viktig funksjon for å bekrefte/avkrefte nytte av et tiltak. Barnets verden har langt flere fasetter og dimensjoner enn det som er mulig å belyse med RCT studier. Vi må hele tiden involvere barnet og familien, andre nærkontakter og miljøet i vår omgang med barn. Da holder det ikke å vite om en øvelse, en medisin, et tiltak på en liten del av kroppen virker. Som fysioterapeuter for barn må vi forsøke å belyse og involvere oss i barnets verden; anerkjenne hva de opplever og se det fra barnets perspektiv. Noen sa etter min forelesning om barn og smerte at av hele foredraget var det viktigste: ingen blir bedre av å bli forklart. Jeg kjente med en gang at da hadde jeg fått fram noe viktig; vi må lytte og bekrefte barn; ikke forklare dem. »

Vi i redaksjonen gratulerer Ragnhild og hele fagmiljøet med den gjeve prisen

Powered by Labrador CMS