Illustrasjonsbilde

Newborn Behavioral Observation System (NBO)

I Molde kommune har det vært satset på opplæring i NBO til de som jobber med de minste barna. Som de eneste fysioterapeutene gjennomførte vi opplæring i NBO.

Publisert Sist oppdatert

I Molde kommune har det vært satset på opplæring i NBO til de som jobber med de minste barna. Som de eneste fysioterapeutene gjennomførte vi opplæring i NBO i Ålesund høsten 2018-våren 2019. Undervisningen var i regi av RBUP Øst og Sør. Kurset ble gjennomført desentralisert etter stor interesse for opplæring i metoden i Møre og Romsdal. Det var flest helsesykepleiere og jordmødre blant deltakerne. I tillegg deltok også en fastlege og en psykolog.

Målet med NBO er at nybakte foreldre raskt skal bli i stand til å lese og forstå den nyfødte sin atferd som uttrykk for kommunikasjon, og dermed lettere finne veien fram til en sensitiv omsorg for barnet, jfr. brosjyren “Se barnet ditt snakker til deg”. Målgruppen er foreldre med barn 0-3 måneder.

Opplæring i NBO innebærer teorier om nyfødtes atferd og tidlige relasjoner. En vurderer hvor våken og opplagt barnet er (våkenhetsgrader) under observasjonen. Deretter vurderes autonom/fysiologisk regulering, motorisk organisering, tilstandsorganisering og tilstandsregulering og oppmerksomhet/sosial interaksjon (AMOR-systemet).

Undervisningen veksler mellom forelesning, film og praksisøvelser. Mellom hver samling ble det gjennomført 10 konsultasjoner med systematisk loggføring som ble levert til veileder for tilbakemelding. I tillegg filmet vi en konsultasjon som ble vist på samling med tilbakemeldinger i plenum.

Erfaring med NBO knyttet til fysioterapipraksis

Vi opplever at vi som fysioterapeuter har et godt utgangspunkt for å bruke NBO. Vi er vant til å se på barnet sitt kroppslige uttrykk, beskrive det vi observerer, samtidig som vi reflekterer sammen med foreldrene. NBO-opplæringen har gitt oss et bredere teorigrunnlag og større bevissthet rundt det å beskrive det vi ser og undre oss sammen med foreldrene. Ved å vise begeistring over barnet bidrar det til å styrke foreldre-barn-relasjonen.

Vi bruker elementer fra NBO som en naturlig del av konsultasjonene med spedbarn. Målgruppen for NBO er 0-3 måneder, men vi erfarer at innfallsvinkelen er nyttig også i møte med foreldre som har spedbarn over 3 måneder. NBO bidrar til å bygge gode relasjoner med foreldrene, som forenkler igangsetting av ulike fysioterapitiltak. Vi har brukt elementer fra NBO blant annet i konsultasjoner med barn som er født prematur, har asymmetri, uro og økt spenningsmønster. For usikre foreldre kan måten å møte dem på bidra til å trygge dem, se barnet sine ressurser og styrke samspillet med barnet. NBO har fokus på det barnet klarer. Dette er en god innfallsvinkel også i oppfølging der barnet har en diagnose.

NBO har gjort oss mer oppmerksom på hvilken våkenhetsgrad barnet befinner seg i. Hvor våken og opplagt barnet er, kan være avgjørende for hvor mottakelig det er for stimuli, som fysioterapitiltak. Det har vært nyttig å lære mer om søvn, som foreldre også er opptatt av. Vi har erfart at å se på «Trøstetrappen» (i brosjyren «Se barnet ditt snakker til deg») og prøve ut tiltakene sammen med foreldrene kan hjelpe barnet å finne ro.

At flere faggrupper har gjennomført opplæring i NBO opplever vi som positivt, og har gitt oss et felles verktøy og felles «språk», både i møte med foreldrene og i møte med hverandre. Vi opplever dette som positivt i felles konsultasjoner sammen med helsesykepleiere. Vi merker også at henvisningene fra helsesykepleierne som har tatt NBO har mer detaljerte beskrivelser av barnet, og at de for eksempel har vurdert barnet sin tonus, som er et element i NBO.

Vi anbefaler flere fysioterapeuter å delta på opplæring i NBO, gjerne sammen med andre fagpersoner fra samme arbeidssted. Når vi som fysioterapeut deltar i opplæringen er det også positivt for de andre faggruppene, siden vi har et annet blikk og faglig ståsted. Samtidig som vi lærer NBO får vi kjennskap til hverandre og innblikk i hvordan ulike fagpersoner tenker og jobber. Det bidrar også til å styrke det tverrfaglige samarbeidet.

Powered by Labrador CMS