Motoriske vansker hos barn født for tidlig

På fysioterapikongressen la Kari Anne I. Evensen fram funn fra en litteraturoversikt hun og medforfattere har publisert i 2020; "Motoriske langtidskonsekvenser hos barn født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt". Dette er barn som vanligvis ikke følges i spesialisthelsetjenesten og som man må være obs på.

Publisert

I posterpresentasjonen "Motoriske langtidskonsekvenser hos barn født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt: En litteraturoversikt" la Kari Anne I. Evensen fram resultater fra en systematisk litteraturgjennomgang.

Konklusjonen var: « Motoriske vansker er til stede blant barn født VLBW/VP som ikke utvikler CP og i en alder hvor barna vanligvis ikke følges av spesialisthelsetjenesten. Helsepersonell og lærere bør være klar over disse vanskene og sette inn tiltak for å redusere betydningen av dem i hverdagen »

(Fra posterpresentasjon).

Artikkelen fra Evensen et.al Long-term motor outcomes of very preterm and/or very low birth weight individuals without cerebral palsy: a review of the current evidence ligger ute på pubmed med åpen tilgang.

Powered by Labrador CMS