Illustrasjonsbilde unsplash
Illustrasjonsbilde unsplash

Møt meg, støtt meg

Kristine har deltatt på kurset "Møt meg, støtt meg" -et kurs som vektlegger familiesentrert tilnærming, selvregulering, tilknytning og samspill

Publisert

Møt meg, støtt meg. Barns psykososiale utvikling 0-6 år og fysioterapi.

Kurset hadde oppstart i september 2021 og ble avsluttet i desember 2021. Første samling ble gjennomført på teams og andre med fysisk oppmøte. Det gikk overraskende bra å gjennomføre et slik kurs digitalt, men personlig får jeg nok mer utbytte av fysisk oppmøte. Min opplevelse er at ved fysisk oppmøte blir det mer engasjement og aktiv deltakelse fra alle kursdeltakerne.

Noe av formålet med kurset er å bli mer bevisst i rollen som fysioterapeut i møte med barn, familier og samarbeidspartnere. Det ble blant annet vektlagt familiesentret tilnærming, selvregulering, tilknytning og samspill. Det var flere emner som ble tatt opp på kursdagene som jeg tenker det er viktig å reflektere over i møte med barn, familier, samarbeidspartnere og kolleger.

I kurset tok de opp en del temaer som jeg hadde kjennskap til fra tidligere. Jeg savnet noe mer dybde i enkelte av temaene, men likevel bidrar kurset til økt bevissthet og trygghet i rollen som fysioterapeut for barn og unge.

Powered by Labrador CMS