Rapport

Barne- og ungdomsfysioterapeuter trengs inn i kompetansemiljøet

Fredag 2. Juni representerte faggruppeleder Ingunn Skogseth-Stevens BUF i møte med ressursgruppa for det nye kompetansemiljøet for helsestasjon og skolehelsetjeneste. - Det er veldig viktig at BUF er med i ressursgruppen, ikke minst for å fremheve at helsestasjonen er tverrprofesjonelt bemannet.

Publisert Sist oppdatert
Fra møtet hos FHI

Ved møtet var blant andre flere representanter fra FHI tilstede, i tillegg til representant fra Helsedirektoratet, barneombudet, r-BUP, KS, helsesykepleierutdanningen i Ålesund, leder av helsesykepleierfobundet og leder av jordmorforbundet.

Det er veldig viktig at BUF er med i ressursgruppen, ikke minst for å fremheve at helsestasjonen er tverrprofesjonelt bemannet. Nytilsatt leder av kompetansemiljøet er Hanne Nissen Bjørnsen, studieprogramleder ved Master i helsesykepleie NTNU. Kompetansemiljøet vil ha beliggenhet på Levanger, i tilknytning til Nord Universitet og det vil bli utlyst to nye stillinger over sommeren, en forskerstilling og en rådgiverstilling. Totalt vil det bli 7 ansatte ved kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Nytilsatt leder av kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjeneste, Hanne Nissen Bjørnsen

I ressursgruppen drøftes hva dette kompetansemiljøet skal være, blant annet er det forventninger til å få bistand til evaluering og kvalitetssikring av helsefremmende og forebyggende tiltak. Flere forskningsprosjekt ved andre avdelinger i FHI er allerede i gang og kan knyttes til kompetansemiljøet.

Vi gleder oss til å se at Kompetansemiljøet for helsestasjon og skolehelsestasjon tar form og tar aktivt del i det. Helsepersonell Kommisjonen 2023:4 “Tid for handling” slår fast viktigheten av bærekraftige, tverrprofesjonelle tjenester for å ivareta oppgavene til helsetjenesten fremover og vi håper at kompetansemiljøet vil bidra til det.

Powered by Labrador CMS