Folkehelse og livsmestring i ungdomsskolen

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Livsmestringfaget -kan det åpne nye dører for fysioterapeuten?

Fagfornyelsen i skolen tredde i kraft ved skoleåret 2020/21 der Folkehelse og Livsmestring var et av tre tverrfaglige temaer som skal fungere som en overordnet del av læreplanverket. Bakgrunnen for innføringen av dette tverrfaglige temaet er blant annet en økning i psykiske plager blant unge, og en internasjonal tendens der skoler introduserer ulike psykologiske undervisningsopplegg, mindfulness-meditasjon, tenk-positivt-teknikker osv. For fysioterapeuter som jobber i skolehelsetjenesten kan vi anta at det gir oss en åpning for å komme i posisjon på skolene. Hvilken posisjon prater vi om da?

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuter mangler en naturlig plass i skolen, som kan oppleves frustrerende når vi ser hvilke utfordringer barn og unge står overfor i dag. Lavere aktivitetsnivå, økt skjermbruk og økt stress blant barn og unge er bare noen av de utfordringene vi som samfunnsengasjerte fysioterapeuter opplever. Her ser vi at vi kan bidra med vår kunnskap. Vi fysioterapeuter har et samfunnsengasjement blant annet fordi vi vet hvilken effekt fysisk aktivitet har for helsen vår.

Skolen er en meget godt egnet arena for å jobbe forebyggende og helsefremmende med barn og unge. Alle er på skolen, uavhengig av samfunnslag, funksjon og bakgrunn. Men veien inn til skolen er ikke rett frem for oss fysioterapeuter.

Posisjonen jeg prater om er hvilke arbeidsoppgaver vi skal løse i skolen. Her ligger det dessverre ingen føringer, for når også nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er forsiktig med å nevne vår rolle i skolen, blir praksisen tilfeldig og i stor grad avhengig av enkeltpersoner. Det er uheldig at det skal være tilfeldighetene som avgjør om du bor på et sted som har fysioterapeut på skolen.

Nytt prosjekt i Ålesund kommune

Ålesund kommune har prosjektet Bevegelsesglede og mestring der to fysioterapeuter er ansatt for å utvikle et fysioterapeuttilbud i den tverrfaglige tilnærming på ungdomsskoler. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen fikk inn mange diffuse henvisninger på plager hos ungdom. Det førte til at det ble søkt om penger til først et pilotprosjekt der en fysioterapeuten var en del av skolen. Erfaringer førte til at det ble søkt om prosjektmidler fra Damstiftelsen gjennom Nasjonalforeningen for Folkehelse som søkerorganisasjon til et større prosjekt som skulle strekke seg over tre år. Prosjektet er et utviklings-/forskningsprosjekt der det samarbeides med forskere fra Høgskolen i Volda som følger prosjektet over tre år. Prosjektet handler om forebygging av inaktivitet, helseplager og skader hos ungdom. For å få til dette handler det blant annet om å organisere og utvikle et fysioterapitilbud i den tverrfaglige tilnærmingen på ungdomsskoler. Det vil også bli sett på frafall i kroppsøving og hvordan benytte frivilligheten for å øke fysisk aktivitet for ungdom.

Prosjektet startet opp høsten 2020. Erfaringene fra første året er mange. Elever oppsøker fysioterapeuten på skolen, enten på egenhånd eller via lærer eller forelder. Samarbeid kommer ikke av seg selv og her er det er viktig å være tydelig med hva vi som fysioterapeut kan bidra med på skolen. Det er nemlig mange ulike oppfatninger om hva fysioterapi er. Organiseringen av tilbudet er helt sentralt for det er gjennom god organisering vi kan både ha et individfokus og et systemfokus.

Fysisk aktivitet er et av temaene i Folkehelse og Livsmestring, der vi ved tilfeldighet og ved å stikke hodet frem, fikk mulighet til å ha undervisning i fysisk aktivitet for 8 trinn. Erfaringene viser at det er tilfeldig hvordan trinnene løste opplegget for Folkehelse og Livsmestring. Noen satte av enkelte dager, noen brukte en time her og der, og noen prøvde å flette det inn i undervisning.

Fagfornyelsen

For dere som leste forrige nummer av barnestafetten, kunne dere se på oppslagstavla at Ålesund kommune har også et annet prosjekt. Livet&Sånn (www.livetogsann.no) har som oppdrag å levere undervisningsmateriale til Folkehelse og Livsmestring og har mange nyttige verktøy for både lærere, foreldre og elever. LINK (www.linktillivet.no) er en annen nettside som leverer gode undervisningsmateriale til Folkehelse og livsmestring. Skolene lovpriser dette, men som samfunnsengasjert fysioterapeut retter jeg min kritikk mot at de begge baserer undervisningsoppleggene sine på skjermene til elevene og legger opp til mer inaktivitet.

Selv om mange har lovpriset temaet inn i skolen har det kommet kritikk av hvordan dette blir løst. Folkehelse og Livsmestring i skolen har ingen retningslinjer for temaer og metoder, og ansvaret er derfor lagt til lærerne for å finne ut av dette. Oppleggene som Livet&Sånn og LINK har baserer seg på å lære opp elevene, men det er i all hovedsak lærerne som trenger kunnskap om psykisk helse. Da ender man opp med eksterne opplegg ettersom lærerne ikke har kunnskapen som trengs. Når elever inviteres til å eksponere sine følelser, mangler lærerne verktøy for å håndtere dette.

Fagfornyelsen som tredde i kraft høsten 2020, gjelder også kroppsøvingsfaget. Det overrasker meg stadig hvor liten kunnskap enkelte kroppsøvingslærere har på å legge til rette for deltagelse, selv når halve klasser sitter på benken i stedet for å delta. Her kan fysioterapeuters kunnskap om deltagelse være nyttig. I prosjektet Bevegelsesglede og Mestring er et av målene å utvikle et system for å fange opp de som faller i fra i kroppsøving.

Veien inn i skolen

Folkehelse og Livsmestring, sammen med ny lærerplan i kroppsøving, er fag og emner i ungdomsskolen som fysioterapeuter kan bidra med sin kunnskap. Men det tilfeldigheter som avgjør om vi blir brukt.

Jeg mener at veien inn til skolene må gå gjennom skolens helsesykepleier, det vil si skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har allerede en posisjon på skolen, de har taletid på planleggingsdager og foreldremøter, og de deltar på tverrfaglige møter. Sammen med helsesykepleier i skolen, er det også mulig å kalle det en tverrfaglig skolehelsetjeneste.

Lim inn tekst her.

Powered by Labrador CMS