Illustrasjonsbilde

Barnekoordinator -er det noe nytt?

Barn med sammensatte behov har krav på en koordinator i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Fastlege skal i tillegg koordinere det medisinske tilbudet. Hva skal så barnekoordinatoren koordinere?

Publisert

Som en del av Likeverdsreformen har regjerningen bestemt at det skal innføres en utvidet koordinatorordning for familier som har eller venter barn med alvorlige funksjonsnedsettelser.

De fleste tjenestene har i dag lovpålagte plikter til å samarbeide, helse -og omsorgstjenestene har eksempelvis koordinatoransvar. For "våre" barn innebærer det en koordinator i kommunehelsetjenesten, og i noen tilfeller en i spesialisthelsetjenesten.

Utredninger viser at det i mange saker er uklart hvem som skal legge til rette for at velferdstjenestene samarbeider om tjenestene til det enkelte barnet. Familiene opplever ofte at det er en kamp for å få den hjelpen de trenger, hjelpetilbudet framstår fragmentert og uoversiktlig.

For å bedre ivareta familiene legger derfor Likeverdsreformen opp til at en av velferdstjenestene vil derfor få et overordnet ansvar for å samordne alle tjenestene familiene mottar -alt fra fysioterapi til bistand fra NAV.

Har du erfaringer med dette arbeidet ønsker vi i redaksjonen gjerne å høre fra deg! Ta kontakt på kristinerabben@gmail.com

Referanser:

-Regjeringen, prop 100 L Samordning av tjenestetilbudet til barn og unge.

Powered by Labrador CMS