Illustrasjonsbilde

Mer fysisk aktivitet i skolen -hva gjør det vanskelig for lærerne?

Skolen er en viktig arena for å nå alle, og kanskje særlig ungdom som blir mindre aktive med alderen. Her har lærerne en nøkkelrolle. En ny studie utforsker hvilke barrierer lærere i ungdomsskolen møter for å få til mer fysisk aktivitet. Her kan fysioterapeut i skolehelsetjenesten bistå.

Publisert

En ny studie undersøker hva det er som gjør det vanskelig for lærere i ungdomsskolen å inkludere mer fysisk aktivitet i klasseromsundervisningen. Funnene er kanskje ikke overraskende for fysioterapeuter med erfaring fra skolehelsetjenesten. Lærerne rapporterte om fire hovedbarrierer: 1) tid 2) egen kompetanse 3) usikkerhet på akademisk nytte og 4) vanskeligheter med å integrere fysisk aktivitet i faget.

Forfatterne oppsummerer akademisk press og behov for ny kompetanse som studiens hovedfunn, og her kan vi som fysioterapeuter bidra.

Akademisk press er ofte tema i den offentlige debatten, og vi fysioterapeuter kan med fordel komme på banen (igjen og igjen) med kunnskap om hvordan læringsutbytte øker ved økt fysisk aktivitet. Innholdet i skoledagen bør i mye større grad være basert på bevegelse enn stillesitting, ikke bare hos de minste, men gjennom hele skoleløpet.

Lærerne etterlyser ny kompetanse og vanskelighet med å integrere fysisk aktivitet i fag -fysioterapeuter i skolehelsetjenesten kan være en god diskusjonspartner for å inkludere fysisk aktivitet som en mer integrert del av skolehverdagen.

Ønsker du å lese hele studien er den publisert i Teaching and Teacher Education (juli 2022).

Har du erfaring med dette eller innspill hører vi gjerne fra deg (send epost til kristinerabben@gmail.com).

Powered by Labrador CMS