Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Livsmestring i skolen

Vi i redaksjonen erfarer at det er en del spørsmål rundt “livsmestringsfaget” i skolen og samarbeidet med skolehelsetjenesten (SHT). Noen opplever å få spørsmål fra skolen om å bidra inn i (eller holde) undervisning om ulike tema innenfor livsmestring. Noen ser også skolens fokus på livsmestring som en mulighet for å styrke samarbeidet mellom skole og SHT, en mulighet for “å komme i posisjon”.

Publisert

Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema som skal gi elevene kompetanse som “fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta selvstendige livsvalg”. SHTs formål er å gi råd og veiledning for å fremme barn-og ungdoms psykiske- og fysiske helse, samt bidra til at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen. Med så sammenfallende mål bør et godt grunnlag for samarbeid mellom skole og SHT være tilstede. I tabellen under kan dere se noen av områdene der Folkehelse og livsmestring overlapper med skolehelsetjenesten.

I veileder for helsestasjons-og skolehelsetjenesten kan man lese hvordan skolehelsetjenesten skal samhandle med skolen. Her er noen sentrale punkter fra dette kapittelet:

  • SHT bør ha et systemrettet samarbeid med skolen. Der det ikke allerede er etablert et samarbeid bør SHT ta initiativ til det. Samarbeidet bør blant annet innebære at SHT deltar i aktuelle fora i skolen som møter med ledelse, ressursteam/tverrfaglige team, planleggingsdager med mer.

  • SHT skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker det

  • SHT bør bidra til gode rammer rundt skolemåltidet og mattilbudet i skolen

  • SHT bør bidra til at barn og ungdom kan være fysisk aktive

  • SHT bør i samarbeid med skolen følge opp elever med bekymringsfullt fravær.

Retningslinjen peker ut områder SHT og skolen skal, kan og bør samarbeide -både på system-og individnivå. Temaene presentert over, og veileder for SHT gir et godt grunnlag både for hva skolen og SHT kan samarbeide om og hvordan det kan gjøres. Å etablere nytt samarbeid kan både være tidkrevende og kreve pågangsmot, men å ha felles interesser som utgangspunkt kan være en god start. Gevinsten er et godt og tverrfaglig tilbud til barna, men også ressurssparende for kommunen ved at målene for Folkehelse og livsmestring og SHT oppnås enklere med samarbeid enn om skole og SHT kjører parallelle løp.

Kilder: Utdanningsdirektoratet (udir.no), Helsedirektoratet (hdir.no)

Lim inn tekst her.

Powered by Labrador CMS