Tips

Illustrasjonsbilde, fra Folkehelseinstituttet.

Webinar 9. mars: oppvekstprofiler

Webinaret presenterer Oppvekstprofilene for den enkelte kommune og bydelene i de fire største byene. Oppvekstprofilene er unike rapporter for alle landets kommuner og inneholder statistikk om barn og unge i din bydel.

Publisert

Tidspunkt: Torsdag 9. mars 14.00-15.00

  Program

  • Innledning av Hege Nilssen, direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Presentasjon av Oppvekstprofiler 2023 av Hanna Helgeland, Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Kaisa Hansen-Suckow - "En historie om å vokse opp fattig i Norge"
  • Kommuneperspektiv ved Hanne Opdan, Ordfører i Nordre Follo
  • Barnas perspektiv av barneombud Inga Bejer Engh
  • Avsluttende ord fra Hege Nilssen

Lenke til webinar

Powered by Labrador CMS