Billedtekst: Fra venstre Hege Kristiansen, Marte Kvittum Tangen, Kjerstin Fet Vindenes og Ingunn Skogseth-Stevens. Bak på skjermen Ingvild Skogen Bauge.

Samarbeider for å styrke psykisk helsevern for barn og unge

Har du fått med deg hvordan faggruppen jobber for å få flere fysioterapeuter inn i BUP?

Publisert

Norsk Fysioterapeutforbund og Legeforeningen jobber sammen for å styrke psykisk helse for barn og unge. Forleden møttes representanter fra begge forbund i «Fysioterapeutenes Hus».

– Møtet handlet i hovedsak om hvordan vi kan få flere fysioterapeuter i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Dette har vi jobbet for over lang tid, sier Kjerstin Fet Vindenes og Ingunn Skogseth-Stevens.

Vindenes er leder for faggruppen for psykomotorisk fysioterapi i Norsk Fysioterapeutforbund, mens Skogseth-Stevens er leder i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.

De to faggruppelederne har tidligere blant annet hatt møter med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Også i disse møtene har faggruppelederne løftet ønsket om flere fysioterapeuter i BUP.

Langvarig prosess

Faggruppene startet initiativet for flere fysioterapeuter i BUP i 2020. Nå følger de opp ved å samarbeide med Legeforeningen.

– I møtet med legene snakket vi blant annet om hvordan vi kan samhandle mer og bedre. Vi fikk belyst rutiner for henvisningspraksis, samtykkeregler og geografisk ulikhet. Vi trakk frem eksempler fra ulike deler av landet, forteller Vindenes.

Legene og fysioterapeutene ga hverandre også konkrete tips om hvordan de skal jobbe videre.

– Det var utvilsomt et nyttig og konstruktivt møte, og vi ser frem til å samarbeide videre, sier de to faggruppelederne.

Fra Legeforeningen deltok Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin, Hege Kristiansen, leder av Norsk Barnelegeforening, og Ingvild Skogen Bauge, leder av Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

Powered by Labrador CMS