Stipendrapport

Illustrasjonsbilde

Newborn Behavioral Observation (NBO) og IMP - verktøy og tester i møte med de små barna

Stipendet fra Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi deles ut til både nyutdannede og erfarne fysioterapeuter som ønsker kompetansehøyning. Tordis Ustad rapporterer fra to kurs høsten 2023.

Publisert
Tordis Ustad

 Tordis Ustad er postdok ved NTNU og blant annet spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF. Hun holder selv i noen av grunnkursene i kursrekkene til NFF, og fikk innvilget stipend fra Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi for å få ny kunnskap og innblikk i hva som rører seg i fagfeltet rundt de aller minste barna:

Newborn behavioral observation (NBO)

NBO er et kurs for helsepersonell som arbeider med barn 0–3 måneder. Det er et redskap i observasjon av barnet sammen med foreldrene, med fokus på barnets ressurser og utfordringer, og en metode for å bidra til å styrke tilknytningen mellom barn og foreldre. NBO handler om å kunne forstå de yngste barnas adferd og er et verktøy for bedre kommunikasjon med foreldre.

Når en jobber med de yngste barna, er det en forutsetning å møte barnet når barnet adferdsmessig er i stand til å ta imot og til å være aktiv i en interaksjon. Noen barn kan ha reguleringsvansker. NBO-kurset har gitt meg påfyll i hvordan møte disse utfordringene hos barnet. Det å kunne forstå barnets adferd og kunne «lese» barnet er ofte noe vi må hjelpe foreldrene med, da mange av barna med spesielle utfordringer kan være kontaktsvake. NBO er et godt redskap i et slikt arbeid.

NBO-kurset bestod av 4 samlinger i løpet av 6 måneder. Første samling var på 2 dager med forelesninger, gruppearbeid, rollespill, og vi øvde på dukker. De neste samlingene var enkeltdager som bestod av veiledning til oss deltagere. Mellom hver samling skulle vi praktisere NBO og sende inn 8–10 logger på egne NBO-observasjoner. Kurslederne gav skriftlig tilbakemelding på dette arbeidet. Vi skulle også vise en video av oss selv når vi gjennomførte en NBO-observasjon. Tilslutt leverte vi 5 NBO-observasjoner, sertifiseringsoppgaver, inkludert spørreskjema til foreldrene der de fylt ut hvordan de opplevde NBO-observasjonen.

Min motivasjon for å ta kurset var todelt. I arbeidet mitt ved St. Olavs hospital har jeg bl.a ansvar for Nyfødt intensiv avdelingen, der jeg møter barn og foreldre med ulike utfordringer. I tillegg kan jeg bruke kunnskap fra NBO-kurset i arbeidet som kursleder for NFF.

Dette er et av de få praktiske kursene der jeg har fått svært grundige tilbakemeldinger. Jeg kan absolutt anbefale dette kurset til alle som arbeider med de yngst barna.

Vi brukte følgende bok på kurset:

Nugent JK, Keefer CH, Minear S, Johnson L, Blanchard Y. (2018) «Nyfødtes adferd og tidlige relasjoner».

Link til BufDirs informasjon om kurset

 

Rapport fra kurset Infant Motor Profile (IMP)

IMP er en videobasert analyse av barns’ motoriske adferd. Målgruppen er barn fra 3 – 18 måneder gammel. Kurset bygger på Neuronal Group Selection Theory, og bevegelseskvalitet er i fokus istedenfor milepæler. Skåring blir gjort ut fra et 15 minutters videoopptak. I analysen ser en på følgende 5 områder av barnets spontane motoriske adferd:

1) Variasjon (15 testledd)

2) Tilpasning (15 testledd)

3) Symmetri (10 testledd)

4) Flyt i bevegelsen (7 testledd)

5) Utførelse (23 testledd)

Dette vurderes ryggliggende, mageliggende, sittende, stående og grep /manipulering. Skår innenfor hver av de 5 delområdene kalkuleres til total IMP-skår som videre gir en persentil skår. IMP har gode psyko-metriske egenskapene, den er både pålitelig (reliabel) og gyldig (valid). I tillegg er den prediktiv med tanke på å identifisere barn med CP og den er responsiv / følsom for endring.

Kurset var digitalt over 2 dager, der vi øvde praktisk på å skår ut de ulike delområdene ut ifra videoer.

I jobben min som barnefysioterapeut ved St. Olavs Hospital, der jeg blant annet jobber i et tverrfaglig barne-nevroteam, kan IMP være et nyttig supplement til andre undersøkelser. IMP vil også være nyttig ved undervisningen på kurset «Grunnkurs for fysioterapeuter som arbeider med barn 0-18».

Testmanualen kan bestilles fra Akademika, men en bør i tillegg ta kurset.

Infant Motor Profile. 9780367358112. Heftet - 2021 | Akademika.no

International Course ‘Infant Motor Profile’ (IMP) - Online Course (umcg.nl)

 

Powered by Labrador CMS