Fedme som barn gir økt sannsynlighet for overvekt, fedme og hjerte-karsykdom som voksen

Det trekkes frem at livsstils- og kostholdsvaner dannes tidlig, og ofte opprettholdes gjennom livet. Fedme blant barn må tenkes på som et folkehelseproblem.

Publisert

Dagens medisin publiserte nylig en sak om sammenheng mellom fedme i barndommen og økt risiko for overvekt, fedme og hjerte- og karsykdom i voksen alder.

Artikkelen er publisert i European Journal of Preventetive Cardiology og kan leses i sin helhet her. Fysioterapeut Trine Moholdt ved NTNU, og professor i forebyggende medisin ved UiT, Maja-Lisa Løchen er to av forfatterne bak artikkelen

Dagens medisin skriver: “I dokumentet, som er publisert i tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology, kommer det blant annet frem at barn med fedme har fem ganger større sannsynlighet for å lide av fedme som voksne, sammenlignet med barn som ikke har fedme.

Sammenlignet med barn med lav kroppsmasseindeks (KMI), har de med høy KMI 40 prosent større sannsynlighet for å lide av hjerte- og karsykdom midt i livet.

Barn med en kombinasjon av risikofaktorer, inkludert røyking og høy KMI, høyt blodtrykk og ugunstige blodlipider, har to til ni ganger høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag midt i livet, ifølge den vitenskapelige uttalelsen.”

Det trekkes frem at livsstils- og kostholdsvaner dannes tidlig, og ofte opprettholdes gjennom livet. Fedme blant barn må tenkes på som et folkehelseproblem. Forfatterne anbefaler tiltak på samfunnsnivå, i tillegg til individuell hjelp til familier med barn med alvorlig overvekt og fedme. I tillegg til kosthold trekker de frem viktigheten av fysisk aktivitet, gjennom blant annet gjennom å redusere stillesitting og å sørge for lekeplasser og grønne lommer hvor barn kan være aktive.

“(Løchen) trekker frem barnehagen og skolen som to svært viktige arenaer i forebyggingen av barnefedme på kort sikt og hjerte- og karsykdom på lengre sikt, fordi der når alle barn. På disse arenaene kan man både legge til rette for mer fysisk aktivitet, mindre stillesitting, sikre alle et sunt måltid per dag og bidra til å redusere barnas skjermbruk, mener professoren.”

Les saken hos Dagens medisin her

Les artikkelen i European Journal of Preventative Cardiology i sin helhet her

Powered by Labrador CMS