Nasjonalt nettverk for bedre uteområder i skoler og barnehager

Nasjonalt nettverk for bedre uteområder i skoler og barnehager

NFF deltok i juni på et nettverk i Stavanger med utveksling av erfaring, og befaring på ulike uteområder for barn og unge..

Publisert
Nasjonalt nettverk for bedre uteområder i skoler og barnehager
Vegard Kristiansen

I juni hadde «Nasjonalt nettverk for bedre uteområder i skoler og barnehager» samling i Stavanger. Styremedlem og webansvarlig i faggruppen, Vegard Kristiansen, har blitt valgt til å representere BUF og NFF i nettverket og deltok på samlingen og befaring i Stavanger-området. Han jobber til daglig som skolefysioterapeut i Ullern bydel, Oslo kommune.

Dagen startet med introduksjon ved prosjektleder i Tverga, Marte Dorothea Marstrand. Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge og tok initiativ til å starte nettverket. Deretter var det en presentasjon av «Prosjekt skolegård» ved Kine Krogh Olesen, Stavanger kommune, før nettverket ble guidet på befaring ute på 8 forskjellige skolegårder og barnehager.

Dagen ble brukt til erfaringsutveksling på kryss av faggrupper, etablering av samarbeidsgrunnlag og grundig gjennomgang av hvordan Stavanger kommune jobber systematisk med oppgradering av uteområdene i sine skolegårder og barnehager.

I løpet av befaringen ble det vist store uteområder med fine lekeapparater, ballspillbaner og grønt arealer som gir barna gode muligheter for aktivitet. De var godt tilrettelagt for barn med alle slags funksjonsnivåer og la godt til rette for inkludering i all slags lek. Det ble vist eksempler på tilrettelegging av sykkelparkering og inngang til skole- og barnehageområdene som oppfordrer til mer aktiv reising mellom hjem og skole/barnehage. Nettverket fikk også se eksempel på en ungdomsskole med like mye lekeapparater, klatrestativ og idrettsbaner som man ser på barneskoler, og fikk se hvordan dette kan bidra til å aktivere ungdomer i friminuttene.

BUF setter stor pris på å være inkludert i dette nettverket og mener at vi som fysioterapeuter har mye nyttig kunnskap og erfaring å bidra med inn i planlegging av uteområder som kan stimulere til økt fysisk aktivitet for barn og unge rundt om i landet.

Nettverket vil holde ny samling i Oslo til høsten og BUF ser frem til å fortsette å danne ett godt samarbeid med de andre faggruppene i nettverket.

Powered by Labrador CMS