Kurs

Melhus Sansesenter

Webinar om sanserom

Faggruppen BUF inviterer til et gratis digitalt seminar. Få et innblikk i hvordan sanserom og multisensorisk miljø kan bidra til barns utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom dette webinaret vil medlemmene få en introduksjon i kunnskapsbaserte perspektiver og klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge i sanserom og hverdagens arenaer (hjem, barnehage og skole). Kropp, bevegelse og funksjon er sentrale kunnskapsfelt innenfor fysioterapi. Samspillet mellom kropp, omgivelser og interessekartlegging i sanserom belyses for å fremme barns helhetlige helse og trivsel/livskvalitet.

Tidspunkt: Torsdag 16.11.2023 kl. 19.00-21.00

Sted: Digitalt - teams (teamslenke vil deles med påmeldte et par dager før teamsmøtet)

Påmeldingsfrist: 09.11.2023 via kursportalen.

Kontaktperson: barneogungdom@fysio.no

Deltakeravgift: Gratis for Faggruppe-medlem og NUF-medlem! Medlemsskap i faggruppen BUF koster kr. 600 per år. Lenke til innmelding i faggruppe.


Om foredragsholderne:

Marthe Eidissen Holmeide er utdannet fysioterapeut med hovedtyngde i klinisk arbeid med barn og unge. Hun har stilling som spesialfysioterapeut ved Melhus sansesenter. Marthe er opptatt av å bidra til å styrke barn og unges funksjonsevne, deltakelse og aktivitet. Sanserom er en gylden arena for dette arbeidet.

Veronica Skjønberg er utdannet vernepleier og har master innen psykisk helse for barn. Hun er fagleder ved Melhus sansesenter og har omfattende erfaring med bruk av det fysiske miljøet (MSE, sanserom og Snoezelen) som støtte til barns livsmestring. Veronica er opptatt av å inkludere barnet i identifiseringen av utviklingsfremmende tiltak.

Hva er sanserom?

Melhus Sansesenter

Begreper som er knyttet til sanserom er multisensoriske miljø (MSE) eller snoezelen. Dette er spesielle og definerte fysiske miljø som gjennom individuell tilpasning kan gi mestringsopplevelser og en utvidet forståelse som kan benyttes på andre arenaer og livsområder (Pagliano, 2012). Rommene er designet med ulike sitte- og liggeposisjoner og muligheter til å gi varierte inntrykk med hensyn til de fleste sanser. Sansestimuleringen kan påvirke energinivået vårt til å fremme for eksempel avspenning, samspill og velvære. Snoezelen ble utviklet gjennom 1970–1980-tallet i Nederland for mennesker med psykisk utviklingshemming der målsettingen var å skape en meningsfylt aktivitet (Hulsegge & Verheul, 1986).

Mens Europa var preget av snoezelen-filosofien, ga den utspring for «the multi-sensory environment» (MSE) som «open-minded»-rom i Australia (Pagliano, 1998). Den australske professoren Paul Pagliano har skrevet flere fagbøker og artikler knyttet til MSE rundt velvære, utvikling, læring og funksjon. Våre sanser danner grunnlaget for vår oppfatning av verden, skriver Pagliano, og forklarer videre at stimulering via flere sansekanaler (multisensorisk stimulering) er svært viktig for å styrke nervebanene og særlig nyttig hos personer med sanseforstyrrelser (Pagliano, 2012).

I Norge er det sanserom og multisensoriske miljø i hjem, barnehager, skoler, dag- og arbeidssenter, psykisk helsevern og man finner også elementer av dette i privat næringsliv. Sanserom kan brukes på ulike måter i henhold til fagkompetanse, lokaliteter og målgruppe. Rommene benyttes av ulike yrkesutøvere som for eksempel vernepleiere, miljøterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, spesialpedagoger og psykologer. Rommene varierer i størrelser og utstyr, og enkelte sanserom i institusjoner benyttes hovedsakelig til én målgruppe, for eksempel barn med spesielle behov eller eldre med demens. Dette gir ulikt innhold i tilbudene som brukere møter i sanserom.

Melhus Sansesenter

Melhus Sansesenter er et kommunalt senter og organisert som en del av helsetjenesten. Senteret er nå samorganisert med barnetjenestene i Melhus kommune som en del av en tverrfaglig helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

I Melhus sansesenter er det fokus på metoden interessekartlegging. I sanserom får barna være med på å utforske sine interesser gjennom kroppsperspektivet. Denne metoden hadde sitt utspring i tidlige snoezelen-miljøer i Norge og er videreutviklet i tråd med den internasjonale utviklingen av snoezelen og MSE. Målet er at kartleggingen og forståelsen av kropp og sansing, fysisk miljø og relasjonelle forhold overføres til barnets hverdag og fremmer barnets livsmestring. Dette inkluderer også aktivitet- og stimuleringshjelpemidler.


Ressurser:

For mer inngående kunnskap om sanserom og interessekartlegging vises det til kapittel 27 i fagboken Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid (2022).

Hulsegge, J. & Verheul, A. (1986). Snoezelen: another world. Exeter: Rompa.

Pagliano, P. (1998). The multi-sensory environment: an open-minded space. The British journal of visual impairment. Vol.16.3., ss. 105-109.

Pagliano, P. (2012). The Multisensory handbook. A guide for children og adults with sensory learning disabilities. London and New York: Routledge Taylor and Francis group.

Skjønberg, V. & Holmeide, M.E. (2022). Sanserom og mulisensoriske miljø – et innblikk i hvordan disse miljøene kan bidra til utvikling og styrke relasjoner. I S.Haugland, U. Berge, A. Gjermstad, K. Høium, & J.A. Løkke (Red.), Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid (s.525 – 548). Universitetsforlaget.

Powered by Labrador CMS