Faglig innlegg

- Du kan heller gå tur med mattelæreren

Alene på styrkerommet eller en del av fellesskapet? Redd Barna har gitt ut en ny rapport om diskriminering og inkludering av barn og unge med funksjonsnedsettelser i skole, fritid og idrett. Se hele seminaret gratis, få tilgang til undervisningsmateriell og les rapporten.

Publisert Sist oppdatert

03. mai lanserte Redd Barna rapporten med et direktesendt seminar, som ble tatt opp i sin helhet og lagt ut på YouTube. Rapporten kan du lese her ("Du kan heller gå tur med mattelæreren"), og opptaket kan du se nederst i artikkelen.

Et omfattende materiale

I teorien har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og de skal ha mulighet til å lære og utvikle seg sammen med andre. I praksis faller barn med funksjonsnedsettelser ut av fellesskapet i større grad enn sine jevnaldrende.

I arbeidet med denne rapporten har Redd Barna gjennomført dybdeintervjuer og arrangert workshoper med 68 ungdommer og unge voksne med synlige og usynlige funksjonsnedsettelser. De har snakket med foreldre, gjennomført intervjuer med lærere, kroppsøvingslærere, spesialpedagoger og ansatte i skolen. De har fått kunnskap om hvilke rammer de har, og hvordan de arbeider med inkludering i praksis når de planlegger og gjennomfører kroppsøvingsfaget, aktivitetsdager eller annen fysisk aktivitet i skolen. De har fått tips fra ulike bruker- og ungdomsorganisasjoner, og ressurssentre som Beitostølen Helsesportsenter, Paraidrettssenteret i Trøndelag og Idrettsklynge Vest.

Skjermdump fra rapporten til Redd Barna.

Rapporten er delt inn i kapitler ut fra hva ungdommene, unge voksne, lærerne og foreldrene forteller er utfordringer for inkludering. De kommer også med eksempler og råd som informantene selv har trukket fram. Til sist i rapporten har de samlet anbefalinger til skoler, lærere og beslutningstakere om hva som må til for å skape en inkluderende praksis i skolen.

Den omfattende men lettleste rapporten har kapitler som:

- Jeg måtte bygge min egen rampe – om universell utforming av skolen
- Kroppsøving – et fag for samarbeid og livslang bevegelsesglede eller en kjip bekreftelse på å være annerledes?
- Hvordan vil du ha det?
- Workshops om drømmeskolen
- Hvor mye skal vi tilpasse for én elev?
- Med foreldre på laget
- Det er ikke så mye som skal til
- Redd Barnas anbefalinger til skoleeiere og skoler, beslutningstakere.

Redd Barna har også mye undervisningsmateriale for skole om inkludering og funksjonsmangfold, som kan brukes for å samtale om inkludering, utenforskap, diskriminering og fordommer. Det finner du her.

Seminar og lansering av rapporten

Sofie Østebø Jansen har CP, er utdannet ergoterapeut, arbeider som organisasjonsrådgiver for Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), og hun driver med friidrett på elitenivå. Hun deltok i ressursgruppen til Redd Barna i arbeidet med rapporten, og snakket med handikappnytt.no under lanseringen. Hun inviterte med seg sin tidligere kroppsøvingslærer.

Skjermdump fra rapporten til Redd Barna.

– At jeg fikk innpass i kroppsøvingstimene på Voss husflidsskule, og at jeg omsider ble stilt krav til, ble avgjørende for at jeg ønsket å begynne med idrett. Det er langt fra sikkert at jeg ville siktet mot VM i friidrett uten Borgny, sier Sofie til Handikapnytt. Sofie deltok på lanseringen av rapporten for å fortelle hvordan dette møtet med en kroppsøvingslærer som så henne og utfordret henne – og ikke minst, hva det førte til av positiv utvikling i livet hennes.

Programmet for seminaret hadde stor faglig tyngde, bredde og mye relevant erfaring blant de som ble invitert for å forelese og fortelle om arbeidet med rapporten:

- Velkommen ved Redd Barna og Mia Larsen Sveberg, 1.nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom

- Ulikheter i organisering og kompetanse i kommunene – hva betyr det for barn med funksjonsnedsettelser sin hverdag og inkludering? Presentasjon av hovedfunn i undersøkelsen gjennomført av Ipsos på vegne av Redd Barna. Karin Hamre Gram, Research Manager, Ipsos, presenterer funnene.

- Presentasjon av Redd Barnas nye rapport "Du kan heller gå tur med mattelæreren". Fortellinger om kroppsøvingstimer, aktivitetsdager og skoleutflukter fra barn og unge med funksjonsnedsettelser, ved Christine Rackwitz, seniorrådgiver i Redd Barna

- Kroppsøving – et fag for livslang bevegelsesglede eller en kjip bekreftelse på å være annerledes? Du hører fra: — Sofie Jansen, leder for CP foreningens ungdomsnettverk — Berit Gjessing, leder re/hab barn og ungdom, Beitostølen Helsesportsenter — Runa Korshavn, universitetslektor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU. Forsker på kroppsøvingsfagets posisjon og utvikling i skole, og kompetanseutvikling innenfor fagområdet. — Jesper Saltvik Pedersen, Stiftelsen VI — Samtalen ledes av Ane Aamodt, kampanjeleder i Redd Barna

- Foreldrenes perspektiv på deltagelse for barn med funksjonsnedsettelser i aktiviteter i skolen: Hvorfor blir mitt barn tatt ut? Og hva er konsekvensene? Annette Jensen, leder, Handikappede Barns Foreldreforening

- Hva må gjøres for at alle barn og unge inkluderes? Tanker fra ressursgruppa til Redd Barnas prosjekt "Du kan heller gå med mattelæreren", ved Guro Helene Sørdalen fra Norges Handikapforbunds Ungdom

- Hvordan sikre reell inkludering i aktiviteter i skolen og fritiden for ALLE barn? Du hører fra: — Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo — Maren Hagen Fuglesang, rådgiver arbeid og utdanning, Unge Funksjonshemmede — Bettina Lindgren, styreleder, Løvemammaene — Samtalen ledes av Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver i Redd Barna.


Seminaret kan du se i vinduet under.

Powered by Labrador CMS