Aktuelt

Illustrasjonsfoto

Webinar for ledere av fysioterapitjeneste for barn og unge

Tirsdag 14. februar arrangerte faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi webinar for ledere av fysioterapitjeneste for barn og unge.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 14 februar samlet ledere av fysioterapitjenester for barn og unge seg foran skjermen til et spennende webinar i regi av faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi. Kurs- og fagutviklingskomiteen i faggruppen ved Ragnhild Bech, Petra Christensen, Linn Daatland og Kristine Riisum ledet webinaret som hadde et variert og spennende innhold.

Kari Anne Indredavik Evensen, NTNU/OsloMet og Trondheim kommune og Siw Sellæg, Trondheim kommune åpnet med et innlegg om kunnskapsbasert praksis og utarbeiding av prosedyrer og rutiner. Her fikk vi vite om hvordan kommunen har jobbet med fagutvikling for barnefysioterapi og om forskningsprogrammet FYSIOPRIM, der de i samarbeid har utviklet blant annet prematurforløp for Trondheim kommune. Trondheim kommune har også gode maler for retningslinjer som er tilgjengelige for andre kommuner.

Karianne Bruun Hansen, tidl.regionleder nå avdelingleder fysio/ergo 0-23 år for Indre Østfold kommune hadde et interessant innlegg om statistikk og rapporter. Det ble tatt opp ulike problemstillinger knyttet til KOSTRA-rapportering der en av utfordringene er å skille mellom hva som er fysioterapitjeneste for barn og unge, og det forebyggende arbeidet som er forankret i nasjonale faglige retningslinjer. Mange kommuner har slurvet med rapporteringen disse tallene og da blir statistikken feil. Karianne viste også ulike verktøy for både rapportering og hvordan tenke ved beregning av ressurser knyttet til de ulike oppgavene.

Rita Hjerkinn, leder fysio-ergo bydel Alna, Oslo kommune, avsluttet webinaret med et innlegg om erfaringer fra samarbeid mellom fysio/ergo og helsestasjon/skolehelsetjenesten. Hun kom med gode eksempler på hva som fremmer samarbeid, som det å være synlig og tilgjengelig for hverandre, og legge til rette for nyttige fysisk møter, både uformelle og formelle.

Det var flere nyttige tema som ble tatt opp, samt flere spørsmål som trengs å belyses mer. Det spørs om det ikke blir flere slike webinarer fremover 😊

Powered by Labrador CMS