Aktuelt

"Sunn start" -helseinformasjon for innvandrere

"Sunn start" er et tilpasset og gratis undervisnings- og veiledningsmateriell. Dette er utviklet av ansatte i Faggruppe for migrasjonshelse i Helseetaten, Oslo Kommune, sammen med blant andre Oslo Met og Folkehelseinstituttet.

Publisert

Materialet kan brukes av frivillige, ansatte i kommunen, helsepersonell med flere. Det er utviklet for nyankomne, og personer som har bodd lenge i Norge, men har lave språkferdigheter og/eller lav helseinformasjonsforståelse.

Materialet består av tre moduler: mat og helse, munnhelse og psykisk helse.

Se mer på nettsiden sunnstartnorge.no

Powered by Labrador CMS