Tips

Hofteleddsdysplasi, fagbokanmeldelse og tidsskrift om barn og barndom

Publisert Sist oppdatert

Oppfølging av hofteleddsdysplasi

Tidsskrift for den norske legeforening publiserte i april en lederartikkel, der de skriver at variasjon i screening, oppfølging og behandling av nyfødte barn med hofteleddsdysplasi kan tyde på at vi trenger nasjonale retningslinjer. I en undersøkelse som nå presenteres i Tidsskriftet, vist at både screening, oppfølging og behandling varierer i til dels betydelig grad i Norge.

"Funnene i studien kan tyde på at ikke alle som har ansvar for pasientgruppen, har fått med seg nyere kliniske anbefalinger."
- Veslemøy Benjaminsen Groven

Les lederen her.

Bokanmeldelse

Bok om veiledning til fagfolk som jobber med barn og familier

De har nylig også publisert en anmeldelse av boka "Veiledning i profesjonell praksis - Til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier." utgitt 2022.

— Boka er rettet mot fagfolk som skal gi veiledning til studenter og profesjonsutøvere som jobber med barn, ungdom og familier i utfordrende livssituasjoner, og den springer ut fra barnevernfaglig arbeid. Mange av temaene i boka vil imidlertid være aktuelle også for andre fagfolk, inkludert leger, som gir praksisveiledning, særlig dersom de som mottar veiledning jobber med sårbare grupper.

Å jobbe over tid med familier som strever er krevende, være seg i psykiatrien, rusomsorgen, barnevernet eller helsetjenesten forøvrig. Boka argumenterer godt for at systematisk veiledning er et av grepene som kan hindre utbrenthet, og er viktig for å motvirke faglig stagnasjon. Forfatterne beskriver grundig forskjellige typer metodikk og hvordan veiledning kan planlegges og gjennomføres.
(...) Les hele anmeldelsen her.

Tidsskriftet om barn og barndom i Norden

Å oppdage barn med motoriske utfordringer i barnehagen

Det nordiske tidsskriftet "Barn – forskning om barn og barndom i Norden" har publisert forskningsartikler om barn og barndom i en nordisk kontekst siden 1983.

Ansatte i barnehager er sentrale når det gjelder å oppdage barn med motoriske utfordringer. Flere yrkesgrupper innenfor den pedagogiske og helsefaglige retningen kan støtte disse barna. I vol 39 nr. 2-3 (2021) publiserte Tidsskriftet en studie med kvalitative intervju med ansatte i to barnehager. Formål med studien var å undersøke hvordan barnehageansatte oppdager og vurderer små barns behov for støtte til motorisk utvikling. Den kan du lese om her.

Powered by Labrador CMS