Tips

Hofteleddsdysplasi, fagbokanmeldelse og tidsskrift om barn og barndom

Publisert Sist oppdatert

Oppfølging av hofteleddsdysplasi

Tidsskrift for den norske legeforening publiserte i april en lederartikkel, der de skriver at variasjon i screening, oppfølging og behandling av nyfødte barn med hofteleddsdysplasi kan tyde på at vi trenger nasjonale retningslinjer. I en undersøkelse som nå presenteres i Tidsskriftet, vist at både screening, oppfølging og behandling varierer i til dels betydelig grad i Norge.

"Funnene i studien kan tyde på at ikke alle som har ansvar for pasientgruppen, har fått med seg nyere kliniske anbefalinger."
- Veslemøy Benjaminsen Groven

Les lederen her.

Bokanmeldelse

Bok om veiledning til fagfolk som jobber med barn og familier
Bok om veiledning til fagfolk som jobber med barn og familier

De har nylig også publisert en anmeldelse av boka "Veiledning i profesjonell praksis - Til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier." utgitt 2022.

— Boka er rettet mot fagfolk som skal gi veiledning til studenter og profesjonsutøvere som jobber med barn, ungdom og familier i utfordrende livssituasjoner, og den springer ut fra barnevernfaglig arbeid. Mange av temaene i boka vil imidlertid være aktuelle også for andre fagfolk, inkludert leger, som gir praksisveiledning, særlig dersom de som mottar veiledning jobber med sårbare grupper.

Å jobbe over tid med familier som strever er krevende, være seg i psykiatrien, rusomsorgen, barnevernet eller helsetjenesten forøvrig. Boka argumenterer godt for at systematisk veiledning er et av grepene som kan hindre utbrenthet, og er viktig for å motvirke faglig stagnasjon. Forfatterne beskriver grundig forskjellige typer metodikk og hvordan veiledning kan planlegges og gjennomføres.
(...) Les hele anmeldelsen her.

Tidsskriftet om barn og barndom i Norden
Tidsskriftet om barn og barndom i Norden

Å oppdage barn med motoriske utfordringer i barnehagen

Det nordiske tidsskriftet "Barn – forskning om barn og barndom i Norden" har publisert forskningsartikler om barn og barndom i en nordisk kontekst siden 1983.

Ansatte i barnehager er sentrale når det gjelder å oppdage barn med motoriske utfordringer. Flere yrkesgrupper innenfor den pedagogiske og helsefaglige retningen kan støtte disse barna. I vol 39 nr. 2-3 (2021) publiserte Tidsskriftet en studie med kvalitative intervju med ansatte i to barnehager. Formål med studien var å undersøke hvordan barnehageansatte oppdager og vurderer små barns behov for støtte til motorisk utvikling. Den kan du lese om her.

Powered by Labrador CMS