ANNONSE

Alle barn har rett til aktivitet

Hjelpemidler kan bidra til trening, stimulering og mestring av daglige aktiviteter

Tilrettelegge for aktivitet og deltakelse

Et barn med nedsatt funksjonsevne utvikler seg ofte mer ujevnt enn andre barn. Når barn ikke kan følge den naturlige utviklingen, kan hjelpemidler bidra til trening, stimulering og mestring i barnets daglige aktiviteter. De første problemområdene foreldre opplever knyttes ofte til spising, kommunikasjon, sitte, stå, gå, forflytning og hygiene.

Aktivitet vil si alt mennesker gjør i hverdagslivet som er meningsfullt, viktig og/eller nødvendig

Tidlig intervensjon

Når en funksjonsnedsettelse har blitt oppdaget hos et barn er det viktig å komme tidlig i gang med å kartlegge hvordan tilrettelegging kan bidra til barns utvikling. Foreldrene er de som kjenner barnet best og det er derfor viktig å tenke sammen for å finne best mulig løsning for barnet.

Hjelpemidler for deltakelse i samfunnet

Hjelpemidler bidrar til å støtte barns utvikling og gi opplevelse av mestring og deltakelse. Barn forandrer seg, og det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre. Vår filosofi er at alle skal få bli med og ingen barn skal føle seg utenfor. Vi tror at ved hjelp av riktig hjelpemiddel og oppfølging så kan man tilrettelegge for selvstendighet, mestring, aktivitet og deltakelse for personer i alle aldre med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Les om barns utvikling og muligheter for tilrettelegging i hverdagen.

https://bardum.no/inspirasjon/alle-barn-har-rett-til-aktivitet/

Powered by Labrador CMS