Rapport etter kurs

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Bedre kunnskapsgrunnlag i normalmotorisk utvikling

Ingvild Waskaar-Thorkildsen har deltatt på "grunnkurs for fysioterapeut i arbeid med barn- og unge (0-6 år). Hun deler her sin erfaring med kurset og kommer med gode tips til litteratur.

Publisert

Spennende og lærerike kurs som har vært matnyttig inn i den kliniske hverdagen. Bevegelsesutvikling og bevegelsesanalyse har vært sentralt på kurset. Vi fikk gode verktøy for grundig og systematisk observasjon med observasjonsskjema og manual til hjelp i undersøkelsen. Vi ble veiledet i hvordan beskrive kvalitet på motoriske ferdigheter, og hadde etter første del av kurset en oppgaveinnlevering hvor vi skulle filme barn og beskrive motoriske ferdigheter samt gjennomføre en AIMS test.

Relevante standardiserte tester ble gjennomgått (AIMS, Movement ABC-2 og NUBU). Det har gjort det enklere å ta de i bruk i den daglige praksisen. Vi diskuterte når vi skulle benytte test, og hvorfor vi i tilfeller velger å ikke benytte standardiserte tester.

Andre tema som ble gjennomgått på kursene var blant annet psykososial utvikling med professor i helsepsykologi Ingela Lundin Kvalem. Hun snakket om kroppsidealer og utvikling av kroppsbilde. Det var også foredrag om blant annet føtter, orofacial utvikling og fysisk aktivitet hos barn.

Kurset har gitt meg bedre kunnskapsgrunnlag i normalmotorisk utvikling. Jeg har fått verktøy til bruk i undersøkelse som gir en bedre struktur og grundigere beskrivelse av observerte ferdigheter. Det var underveis i kursene lagt opp til en del gruppearbeid der vi fikk drøftet observasjoner og løst ulike oppgaver. Et veldig nyttig kurs som jeg vil anbefale til de som jobber eller ønsker å jobbe med barn og unge. Også de som har noe erfaring som fysioterapeut i arbeid med barn vil trolig ha utbytte av dette kurset.

Kilder til anbefaling

Hadders-Algra M: Variation and Variability: Key words in Human Motor Develpoment. Physical Therapy.2010 nr.12;90:1823-1837. (artikkel)

Shumway-cook, A & Wollacott, M (2016) Motor control (bok)

Piper, M.C & Darrah, J (1994) Motor Assesment of the Developing infant (AIMS) (bok)

Haugstved, K.T.S & Beck, R (2018). Barn og bevegelse, Cappelen Damm Akademisk, Oslo.

Powered by Labrador CMS