Illustrasjonsbilde

"Se meg, merk meg"

Kurset «Se meg – merk meg» er et terapeutisk fordypningskurs, der hovedvekt blir på hvordan man kan forstå, møte, utrede og behandle barn og unge med lette til alvorlige psykiske lidelser. Det er et kurs som presenterer ulike fysioterapitilnærminger, med vekt på dilemmaer, valgmuligheter og mål i behandlingsprosessen.

Publisert

vi fysioterapeuter har spisskompetanse på kroppens signaler, og kan gjøre en forskjell for det enkelte barn/ungdom, også i tverrfaglig arbeid

Kurset «Se meg – merk meg» er et terapeutisk fordypningskurs, der hovedvekt blir på hvordan man kan forstå, møte, utrede og behandle barn og unge med lette til alvorlige psykiske lidelser. Det er et kurs som presenterer ulike fysioterapitilnærminger, med vekt på dilemmaer, valgmuligheter og mål i behandlingsprosessen.

Fordypningskurset er skreddersydd for psykomotorikere og barne- og ungdomsfysioterapeuter. Kurslederne Gro Cecilie Meisingseth Montarou og Anne Berle Robstad viser en respektfull tilnærming, med mennesket, livet i sentrum. De er en unik duo som utfyller hverandre, og har ydmykhet mellom begge retninger i fysioterapifaget, til pasientenes og kursdeltakernes beste.

Innhold og rammer er grundig gjennomarbeidet. Det presenteres oppdatert forskning med fundamentert argumentasjon for fysioterapeutiske tiltak, som muliggjør trygghet hos oss som terapeuter i møte med pasienter og samarbeidspartnere. Vi loses gjennom krevende tema som blant annet: Dissosiative lidelser, Vold, ADHD, Autisme, Psykose, Seksuelle overgrep og Kjønnsinkongruens, og styrkes i at vi fysioterapeuter har spisskompetanse på kroppens signaler, og kan gjøre en forskjell for det enkelte barn/ungdom, også i tverrfaglig arbeid. Kurslederne trygger oss barnefysioterapeutene på at vi kan gjøre noe for å påvirke holdning, spenning og pustemønster. Vi får verktøy til å oppdage og stole på hva vi ser, samt å legge merke til signaler i andres og egen kropp. Et hovedbudskap er at vi må stole på det vi kan i fysioterapifaget. Fordypningskurset er klinisk rettet, og grundig belyst gjennom case og refleksjoner. Vi bevisstgjøres på å tone oss inn på pasienten, bruke verktøy fra grunnutdanningen. «La intuisjonen komme, doser etter pusten,» sa Gro Cecilie, «La oss prøve en gang til, om jeg har dosert feil». Gjennom kasuistikker får vi også eksempler på hvordan kommunisere med bruker/pasienten under aktivitet, som kan gi åpning for bruker/ pasient til å si noe om sin situasjon uten at det er påtrengende.

Det å være barne- og ungdomsfysioterapeut på et fordypningskurs sammen med psykomotorikere har stor nytteverdi. Vi behandler samme populasjon, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Fordypningskurset inviterer oss til å snakke samme språk i undersøkelse og behandling, og åpner for dialog oss imellom. Vi bevisstgjøres hva vi kan bruke hverandre til, og trygges i hva begge grupper kan gjøre mer av, til beste for pasientene.

Fordypningskurset er lagt opp med to samlinger á tre dager, første del i Bergen, andre del i Oslo. I Bergen ble det holdt på Energisenteret Haukeland og i Oslo var første dag på Nic Waals Institutt. På begge steder var det gjesteforelesere med spisskompetanse innen barn og unges psykiske helse. De to andre dagene i Oslo var vi høyt over byen, på Voksenåsen hotell, et godt sted å både lære og være. Omgivelsene har stor betydning når vi skal inn i tunge tema som presenteres på kurset, som vi trenger rom for å tåle å ta inn. I kurset var også lagt inn bolker med Selvivaretakelse som terapeut for å kunne tåle å stå i krevende saker over tid- essensielt for å unngå utbrenthet.

Voksenåsen hotell er valgt med omhu og vi håper NFF etablerer det som fast sted når fordypningskurset holdes i Oslo. Krevende innhold trenger å fordøyes. Refleksjonsoppgave mellom samlingene og oppfordring til å danne kollokviegrupper, skaper rom for å modne, strekke seg og vokse i faget.

Vi anbefaler fordypningskurset

Merete Welhaven Steen (Sykehuset Innlandet Lillehammer), Elsebeth Glad og Christina Gjersøe Kjærgaard (Tønsberg kommune)

Powered by Labrador CMS