Rapport etter kurs

Illustrasjonsbilde

Møt meg, støtt meg

Anne Marthe deler sine erfaringer med kurset "møt meg, støtt meg" -som også arrangeres i høst.

Publisert

Kurset var satt opp i 2 deler hvor den første var 3 dager på Teams og den andre fysisk samling i Trondheim. Første del var en repetisjon av kjent stoff. Jeg jobber som fysioterapeut i kommunehelsetjenesten og ønsket faglig påfyll og inspirasjon i arbeidet med barn 0-6 år. Jeg jobber primært med barn i alderen 1-18år, men har også forebyggende arbeid rettet mot barselgrupper hvor jeg møter barn under 1 år. De 3 første dagene på Teams ga meg litt repetisjon og litt ny kunnskap om barns psykososiale utvikling, ulike utviklingsmodeller og barn i risiko. Barnelege Arne Myhre snakket om hvordan vi kan oppdage vold, omsorgssvikt og overgrep hos barn. I desember 2021 møttes vi i Trondheim og det var veldig fint å kunne se de andre kursdeltakerne fysisk. Her fortsatte vi å holde fokus på barns psykososiale utvikling og kartleggingsdelen. Vi delte våre refleksjonsnotater med hverandre og brukte tid på å gå igjennom caser som noen av deltakerne hadde med seg.

Oppsummert synes jeg at dette kurset var veldig nyttig for min arbeidssituasjon og jeg kan anbefale det videre. Jeg kunne dog ønske at de 3 dagene på Teams også kunne vært fysisk fordi det er i møte med andre kollegaer de gode diskusjonene, refleksjonene og erfaringsutvekslingen skjer. Det kunne gjerne blitt brukt enda mer tid på caser og de faglige diskusjonene som oppstod i forbindelse med dette.

Powered by Labrador CMS