Aktuelt

Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi 2023

NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi ønsker velkommen til den aller første kongressen etter endring av formatet som ble vedtatt i 2022. Årets tema er «Bredt, smalt og originalt».

Publisert Sist oppdatert

Merk: i første publisering var året for kongressen feil -riktig år er selvsagt 2023!

NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi ønsker velkommen til den aller første kongressen etter endring av formatet som ble vedtatt i 2022. Årets tema er «Bredt, smalt og originalt».

Kongressen arrangeres i Bergen, 15. – 17. mars 2023. Temaet og innholdet i årets program gjenspeiles i varierte forelesninger om psykisk helse, testing og vurdering av motorisk funksjon, intensiv trening, muskelsykdommer, teknologi, ungdom og kroppsøving. Arbeidsgruppen har jobbet frem et program som skal passe for nyutdannede, de med lang fartstid, privatpraktiserende, spesialisthelsetjenesten og kommunen. Flere av foreleserne skal snakke om aktuell forskning og dele kunnskap om hva som er nytt innenfor faget, som trening for Duchenne muskeldystrofi, og motorisk funksjon med spinal muskelatrofi etter nye behandlinger. Bruk av VR i pasientbehandling er også et aktuelt tema og et fagfelt i rask utvikling. På ettermiddagen første dag holdes årsmøtet for faggruppen. Praktisk informasjon, fullstendig program og priser finnes på hjemmesiden til kongressen.

Powered by Labrador CMS