Temauke: skolefysioterapeuten

Bilde fra
Bilde fra "God skolestart" i Bydel St. Hanshaugen

Skolefysioterapi i bydel St. Hanshaugen, Oslo

Ine har en halv dag fast hver uke på barneskole. Der er "Lillegym" et av tilbudene skolen setter stor pris på.

Publisert

Vi er organisert under skolehelsetjenesten med en helsesykepleier som leder. Barneergoterapeutene er ikke organisert med oss, men vi har tett samarbeid og kontor i samme etasje og gang/avdeling. Vi har også meget godt og tett samarbeid med helsesykepleierne i skolehelsetjenesten,- og på helsestasjon. Vi er 3 barnefysioterapeuter som alle jobber 100%. Vi har alle tre ansvar for barn og unge i alderen 0-18 år.

Jeg er fast på en barneskole en halv dag hver uke. Dette er nytt i dette skoleåret og er et av flere tiltak i et prosjekt for å øke aktiviteten i en del av vår bydel. På denne barneskolen har jeg en liten gruppe med førsteklassinger som jeg trener motorisk («Lillegym») i ca 25 minutter i en skoletime over en 12 ukers periode. Et samarbeid mellom skolen og helsetjenesten som skolen setter veldig stor pris på og de gir positive og gode tilbakemeldinger. Barna sliter med motorikken og har noen vansker med atferd også. Det er alltid en lærer med som støttespiller i «Lillegymmen».

Jeg mottar på denne skolen henvisninger på elever av helsesykepleier, av foreldre, lærere og inspektør. Det kan gjelde motorikk, rygg, nakke og andre plager/ting. I tillegg skal jeg i samarbeide med helsesykepleier ha undervisning om kroppen og ernæring i 3. klasse denne våren.

På de andre barneskolene går vi ut når vi mottar henvisninger og vi følger også jevnlig opp noen barn med diagnoser. Vi får jevnlig henvisninger fra helsesykepleierne om vi kan sjekke rygger på noen av førsteklassingene. Helsesykepleierne er litt usikre ifht skoliose og ber derfor om en second opinion.

To av oss er fast en dag hver og behandler barn og ungdom i en spesialklasse. Og følger opp andre henvendelser på andre elever på samme skole.

Vi har fått lite henvendelser siste året fra helsesykepleierne på ungdomsskolene, men så har jo pandemien i lang tid gjort at ingenting har vært normalt. Vi har fått noen spørsmål fra helsesykepleierne der og gitt de råd med tilbake på sin skole på enkeltelever. Jeg tror vi vil være litt ute på ungdomsskolene etter hvert også.

Powered by Labrador CMS