Temauke: skolefysioterapeuten

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Er skolefysioterapeuten tilbake?

I 2010 kunne vi lese reportasjen "Vil ha skolefysioterapeuten tilbake" i Fysioterapeuten. I temauken "skolefysioterapi" ønsker vi å sette fokus på skolefysioterapeutens rolle i 2022.

Publisert

De fleste av oss kjenner til Ragnhild Bech. Hun har lang erfaring som skolefysioterapeut og har et godt kjent engasjement for faget vårt. Hun har hatt flere verv i NFF's faggruppe for barne-og ungdomsfysioterapi, i dag er hun leder for Kurs- og fagutviklingsutvalget.

I reportasjen fra 2010 møter vi Ragnhild som skolefysioterapeut i Ullern bydel. I 2010 var skolefysioterapeuter en sjeldenhet « til tross for økende helseproblemer og inaktivitet hos barn » (Fysioterapeuten, utgave 4, 2010). Hun mener at det er viktig at fysioterapeuten er en del av miljøet på skolen, både for at elevene skal kjenne fysioterapeuten, men også for at fysioterapeuten skal kjenne til utfordringene på den enkelte skole. Problemstillinger hun følger opp er blant annet overvekt, stressede barn og idrettskader. Hun deltar også på "god skolestart" på 1. trinn og 6. trinn om data og arbeidsstillinger sammen med helsesykepleier.

At skolefysioterapi var en sak i 2010 uttrykkes også gjennom daværende forbundsleder Eilin Eikeland:

« Vi vil ha skolefysioterapeuten tilbake! »

(Eilin Eikeland på faggruppens seminar i mars, 2020. Kilde Fysioterapeuten, utgave 4,2010.)

Eikeland ser fysioterapeuten som en viktig bidragsyter for at alle barn skal ha positive opplevelser knyttet til aktivitet, i tillegg til å følge opp barn som har helsemessige utfordringer

Fysioterapeut i skolehelsetjenesten

Fysioterapeuten som "gjest" på skolen som må jobbe seg i posisjon har vært et gjentakende tema både i Tidsskrift for barne-og ungdomsfysioterapi (tidligere Barnestafetten), Faggruppen og på Forumet på Facebook.

Vi i redaksjonen har inntrykk av at flere og flere ser nytten av å ha fysioterapeuten lokalisert på skolen, og vi ønsker derfor å ha fokus på skolefysioterapeuten -er den tilbake? Og hvordan ser rollen ut i 2022?

I denne temauka vil vi publisere erfaringer fra kommuner som har skolefysioterapeut. Vi lurer på:

Hvordan få ressurser til egen skolefysioterapeut, og hva skal den bruke tiden på?

Denne uken vil vi publisere en rekke artikler med dette temaet, her er det mye å glede seg til!

Kilder

Hansen, Ann Kristin "Vi vil ha skolefysioterapeuten tilbake", Fysioterapeuten, utgave 4, 2010. Lastet ned 21.02.2022. Link

Powered by Labrador CMS