Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Folkehelse og livsmestring i grunnskolen

I Lillestrøm kommune har vi ett årsverk inn i skolehelsetjenesten, fordelt på to fysioterapeuter. Stillingen er rettet mot forebygging og vi har jobbet de siste årene for å å opprette og opprettholde et godt samarbeid med interesserter skoler.

Publisert Sist oppdatert

I Lillestrøm kommune har vi per dags dato ett årsverk inn i skolehelsetjenesten, fordelt på to fysioterapeuter. Denne stillingen ble opprettet i januar 2018, og vi jobber rent forebyggende for å kunne nå alle elever i grunnskolen. I Lillestrøm kommune har vi opp mot 90.000 innbyggere, hvorav det er 23 barneskoler og 12 ungdomsskoler. Rett i etterkant av oppstart av denne stillingen valgte vi å utføre en spørreundersøkelse, som ble sendt ut til alle rektorer. Her ønsket vi å få kunnskap om hva skolene utførte av fysisk aktivitet, og hvor interesserte de var i et samarbeid med oss. I etterkant av dette har vi i løpet av de to siste årene invitert oss selv inn på rektormøter for å opprette og opprettholde et godt samarbeid med interesserte skoler. På det siste rektormøtet vi var på tok en seniorrådgiver kontakt med oss i etterkant. Det ble ytret et spesifikt ønske om et samarbeid rundt tema livsmestring og folkehelse.

Skolene i Lillestrøm kommune har i flere år hatt faggrupper med ulike temaer. Lærerne melder seg på forskjellige faggrupper (5 ganger i løpet av et år), hvor faget og erfaringsdeling er i fokus. Seniorrådgiver ønsket at vi skulle opprette en ny faggruppe som omhandler folkehelse og livsmestring, som vi nå driver sammen med en lærer. Dette er første året denne faggruppen er i drift. I dette skoleåret er det 24 forskjellige faggrupper. Vi har begrenset faggruppen vår til å ha fokus på 1.-4. trinn, likevel er det påmeldt opp mot 90 lærere. Dette er den desidert største faggruppen, noe som tyder på at dette er et aktuelt tema.

Målet for denne gruppa er at vi gjennom samarbeid og erfaringsdeling får nye ideer og inspirasjon til undervisningen. Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Målet med denne faggruppen er å øke lærerens bevissthet om viktigheten av fysisk aktivitet i skolen. Hvordan kan fysisk aktivitet bidra til at elever opplever mestring i eget liv? I faggruppa legges det vekt på erfaringsdeling og underveis vil vi jobbe i grupper og samlet. Vi tar sikte på å dele og videreutvikle opplegg på samlingene, i tillegg gjennomføring av praktiske øvelser.

Vi skal i tillegg ha inn en ekstern foreleser. Hun skal snakke om arbeidet hun gjør inn i skolene i forhold til psykisk helse. Hun jobber tett inn i skolene på oppdrag, hvor hun hjelper lærere og elever i forhold til fastlåste situasjoner. Hun vil ha fokus på det å styrke lærerne i det å stå i situasjoner med elever som har fastlåste eller vanskelige følelser.

Gjennom samlingene vil vi ta i bruk en pauseboks vi har laget. Denne inneholder ulike øvelser som bidrar til aktivitetsavbrekk i en stillesittende hverdag.

Vi tenker at erfaringsdeling er like viktig for oss, som for lærerne. Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe, eller har liknende erfaringer dere ønsker å dele med oss.

Powered by Labrador CMS