Kongress 2024

Påmelding til Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi er åpnet

Kongressen holdes i Oslo 11. - 13. mars 2024. Overordnet tema er "Barnefysioterapi i den digitale tidsalderen: Kommunikasjon og neuroutfordringer i fokus". 

Hvor

Lokaler blir Høyres Hus i Oslo, sentralt lokalisert i Stortingsgata 20 rett ved Nationaltheateret.

Påmeldingsfrist

Early-bird, påmelding før 15. januar 2024.

Ordinære priser med påmeldingsfrist 15. februar 2024.

Kongressen er godkjent av NFF med 21 timer. 

Påmeldingslenke


Program

 Mandagen starter med hovedtema kommunikasjon, hvor det blir blant annet følgende innlegg fra meget meritterte forelesere:

- «Barnefysioterapeutens rolle i krysningsfeltet psyke-soma i relasjon med de aller minste barna» v/ Merete Welhaven-Steen, MSc Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi ved Barneavdelingen sykehuset Innlandet, Lillehammer.

- «Kommunikasjon i fysioterapi med barn - Lett som en lek?» v/ Wenche Bjorbækmo, Professor emerita i fysioterapi for barn og unge.

- «Kroppsbilde og kroppspress hos ungdom: Hvordan ivareta ungdoms forhold til egen kropp» v/ Christine Sundgot-Borgen, PhD, Postdoktor ved Oslo Universitetssykehus, regional avdeling for spiseforstyrrelser.


Tirsdag handler det om neuroutfordringer, med forelesningene:

- «Motorikk hos barn med ADHD» v / Anne Cathrine Timland, Msc Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Barbu fysikalske institutt.

-  «Hva er nevroutviklingsforstyrrelser?»  v/ Kristian Køhn, psykolog i RBUP, studieleder for nevrofeltet i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling.

- «Barnehagepuls- Fokus på motorikk og fysisk aktivitet i barnehagen, et samarbeid mellom fysioterapeuter og barnehager i Sarpsborg kommune» v/Fagkoordinator fysioterapi Renate Lernes og Silje Strøm, Sarpsborg kommune.

VR virtual reality barn child


Onsdagen handler det om digitale hjelpemidler i fysioterapi:

- «Maskinlæring og digitale løsninger i fysioterapi: Nye muligheter og utfordringer i oppfølging av syke nyfødte» v/ Lars Adde, PhD, forsker og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi ved St. Olavs hospital og NTNU.

- «Utmattelse hos barn og ungdom med revmatisk sykdom – ergo- og fysioterapi, en kunnskapsbasert fagprosedyre» v/ Ulrika Nilsson, spesialfysioterapeut, Oslo Universitetssykehus.

-  og flere forelesninger om bruk av VR, i kombinasjon med ridefysioterapi, spillteknologi og rehabilitering på Sunnaas, og erfaringer fra VR med skolebarn i kommunen.

Årsmøte

Årsmøtet avvikles i forbindelse med kongressen 11. mars, så delta og påvirk arbeidet til faggruppen videre!

Ved spørsmål, kontakt leder for arrangementskomitéene på epost: ragnhildbech@outlook.com .

Powered by Labrador CMS