Tips

Nettverk i barnepalliasjon fra Frambu

Publisert Sist oppdatert
Mari Ellefsen-Martinsen
Kaja Giltvedt

Sommeren 2021 fikk vi på Frambu en henvendelse fra faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi (BUF) i Norges Fysioterapiforbund på bakgrunn av at de de siste årene har blitt kontaktet av flere fysioterapeuter som etterspør et nettverk for fagpersoner som arbeider med barnepalliasjon.

Faggruppen så ikke at de hadde kapasitet eller kompetanse til å initiere og drive slike nettverksgrupper. De så imidlertid behovet og ønsket å formidle forespørselen til Frambu, som sitter på kompetanse på feltet.

Fysioterapeutkollegaene Mari Ellefsen-Martinsen og Kaja Giltvedt på Frambu hadde anledning til å være en pådriver for et slikt nettverk. Etter flere drøftinger på hvordan et slikt nettverk best kunne nå ut til fysioterapeuter som jobber med barn med behov for palliasjon landet vi på en lukket gruppe på Facebook med navn «Barnepalliasjon for fysioterapeuter» som ble opprettet i november 2021. Gruppen er ment for fysioterapeuter som jobber med barn og unge med palliasjonbehov kan knytte nettverk og dele informasjon om aktuelle artikler, nyttige lenker, interessante kurs og liknende. I tillegg ønsker gruppen å arrangere to digitale nettverksmøter i året med temaer som er aktuelle for fagfeltet. Invitasjon til disse nettverksmøtene blir delt i gruppen.

Temaer frem til nå har vært ivaretakelse av hjelpere, lungefysioterapi (ble arrangert som et webinar) og barnekoordinator og barnepalliative team i kommunene. Ved innmelding blir man bedt om å svare på to spørsmål; er du fysioterapeut og hvor jobber du, nettopp for å sikre at gruppens medlemmer er i målgruppen for nettverket. I dag har gruppen 189 medlemmer, og ønsker å nå enda flere. Det er ønskelig at gruppen skal brukes aktivt til deling av aktualiteter og faglige drøftinger uten deling av sensitiv informasjon. Det ligger også en lenke til en questback på gruppen hvor det er ønskelig at man deler forslag til aktuelle temaer til fremtidige digitale nettverksmøter.

Meld deg gjerne inn dersom du jobber med barn og unge med behov for palliasjon!

Link direkte til Facebook-gruppen finner du her.

Powered by Labrador CMS