Oversiktsartikkel

Ortopediske innleggssåler mot plattfot - en systematisk oversiktsartikkel

I 2022 publiserte Cochrane-biblioteket en oppdatert gjennomgang og drøftet fordeler og eventuelle ulemper ved bruk av innleggssåler hos friske barn med smertefri plattfot.

Publisert Sist oppdatert

Cochrane er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon. Cochrane lager og formidler systematiske oversikter over det som finnes av dokumentasjon på effekten av av helsetiltak, og har som formål å bidra til velinformerte avgjørelser på alle nivå i helsetjenestene, eller å avklare om det trengs mer forskning på et område.

I 2022 publiserte Cochrane-biblioteket en oversiktsartikkel med tittelen "Foot orthoses for treating flat feet in children". I følge NHI har opptil 26 prosent av den voksne befolkningen plattfot i større eller mindre grad. Alle småbarn har frem til 3-4 års alderen noen grader av plattfot. Dette er en normaltilstand som hos de fleste forsvinner ettersom barnet vokser til. Denne tilstanden gir ikke plager.

Forskningsspørsmålet i oversiktsartikkelen var "What are the benefits and harms of using foot orthoses (shoe inserts) to treat flat feet in children?".

De sammenlignet friske barn med smertefri plattfot som enten brukte ortopediske individuelt tilpassede innleggssåler (custom foot orthoses - CFO), prefabrikerte innleggssåler (prefabricated foot orthoses - PFO) og de som bare brukte vanlige sko uten spesialsåler. De evaluerte smerte og hvor mange som droppet ut ved bruken av ene eller andre tiltaket etter 12 måneder.

"67 out of 100 children were without pain with CFOs compared to 79 children out of 100 with shoes."

Cochrane-oversikten

De fant ingen forskjell i smerte mellom de som brukte CFO, PFO eller vanlige sko, og i ene oversikten var det lavere andel uten smerte ved bruk av vanlige sko sammenlignet med ortopedisk tilpassede såler (CFO).

Artikkelforfatterne diskuterer i konklusjonen at det er lav evidens, men viser til at sammenlignet med sko har individuelt tilpassede eller prefabrikerte innleggsåler ingen påvirkning på andelen med og uten smerte. Dette har klinisk relevans da det er en stor prisforskjell mellom CFO og PFO.

Det er verdt å merke seg at artikkelforfatterne stiller spørsmålstegn ved at det fortsatt bevilges forskningsmidler på tiltak for smertefri plattfot hos barn og unge med den evidensen som foreligger i dag. De kommer ikke til å fortsette å oppdatere oversikt over forskning på smertefri fleksibel plattfot, og anbefaler at man legger ressursene på forskning på relevant fotpatologi fra diagnoser som juvenil idiopatisk artritt (JIA), cerebral parese, klumpfot, trisomi og Charcot Marie Tooth. Innleggssåler kan bedre smerte og funksjon hos barn med JIA sammenlignet med bruk av bare vanlige sko, med minimal forskjell mellom CFO og PFO.

« The availability of normative and prospective foot development data, dismisses most flat foot concerns, and negates continued attention to this topic. Attention should be re-directed to relevant paediatric foot conditions, which cause pain, limit function, or reduce quality of life. The agenda for researching asymptomatic flat feet in healthy children must be relegated to history, and replaced by a targeted research rationale, addressing children with indisputable foot pathology from discrete diagnoses, namely JIA, cerebral palsy, congenital talipes equino varus, trisomy 21 and Charcot Marie Tooth. Whether research resources should continue to be wasted on studying flat feet in healthy children that do not hurt, is questionable. Future updates of this review will address only relevant paediatric foot conditions. »

Ressurser:

- Evans AM, Rome K, Carroll M, Hawke F. Foot orthoses for treating paediatric flat feet. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 1. Art. No.: CD006311. DOI: 10.1002/14651858.CD006311.pub4.

Powered by Labrador CMS