Millionsatsing på helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Regjeringen bevilger 15 millioner til etableringen av et nasjonalt kompetansemiljø, som skal lokaliseres i Levanger under Folkehelseinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

FHI er i gang med arbeidet

Regjeringen.no publiserte nyheten i oktober 2022. Stillingen som avdelingsdirektør er nå utlyst, som er en stor mulighet for fysioterapeuter til å ta del i den nye og viktige satsingen.

– Jeg er veldig glad for at Nasjonalt kompetansemiljø skal lokali­seres i Levanger som del av Folkehelseinstituttet. Helsestasjon og skolehelsetjenesten utgjør en svært viktig del av vår felles offentlige helsetjeneste. De bidrar til å gi barn en trygg start i livet og følger opp kvinner og familier i svangerskapet og barselperioden. Et nasjonalt kompetansemiljø er viktig for å øke kvaliteten på tilbudet og støtte fagfolkene våre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Nasjonalt kompetansemiljø skal bidra til fagutvikling og spredning av kunnskap, forskning og kompetanse til kommunene på områdene helsestasjons- og skolehelsetjenesten omfatter. Kompetansemiljøet skal gi råd og veiledning om hva som er god faglig praksis, og legge til rette for å dele erfaringer og kunnskap på tvers av kommunene. Det er viktig for å gi et godt tilbud over hele landet.

Nasjonalt kompetansemiljø skal være del av Folkehelseinstituttet. Instituttets samfunnsoppdrag er å produsere og spre kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. Folkehelseinstituttet har allerede etablert fagmiljøer innenfor en rekke av de områdene som Nasjonalt kompetanse­miljø for helsestasjons- og skole­helsetjenesten vil omfatte.


Sykepleierne feirer

– Dette er en stor dag vi har jobbet for i 25 år. Et nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjon- og skolehelsetjenesten er viktig for likeverdige tilbud til barn over hele landet. Det sa en beveget Ann Karin Swang, leder for faggruppen for helsesykepleiere til NSF.no.

– Det øremerkede tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten er foreslått styrket med 45 millioner kroner. Ekstra gledelig for oss er det at det også ble satt av 15 millioner til et nasjonalt tverrfaglig kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, forteller Swang.


Powered by Labrador CMS