Faglig innlegg

Barn skog unsplash lek natur lek
Illustrasjonsbilde

- Barn har godt av risikolek

Hvilke risikovurderinger gjør barn fra 17-25 måneder når de er utendørs?

Publisert Sist oppdatert

I en studie fra 2022 av Tangen, Olsen og Hansen Sandseter har de undersøkt hvilke risikovurderinger barna gjør når de er i fri lek utendørs. Barna ble utstyrt med GoPro kameraer, og fikk bevege seg fritt i et kupert terreng. De voksne skulle ikke gripe inn med mindre det var nødvendig. Studien viser at barna var i stand til å vurdere risiko og finne løsninger for å forsere hindringer, både ved å vurdere terreng og hindringer direkte, og ved å observere hvordan det gikk med andre barn. Risikolek er viktig for å lære barna å vurdere og håndtere potensielle farer.

Studien kan du lese i sin helhet på denne linken, og er også omtalt i en fin artikkel i Aftenposten, Adressa og BT for de som har pluss-abonnement.

Forskerne så fra kameraopptakene hvordan barna beveget hodet for å vurdere høyder og hindringer, hvordan de satt seg ned i bratte områder for å komme seg frem, hvordan de hermet etter hverandre og kopierte gode løsninger eller unngikk de dårlige. De voksne var instruert til ikke å gripe inn så mye.

– Med én gang den voksne kommer med hånden, tar de jo den. Det gjelder å begrense den utstrakte hånden, sier Tangen. Han har noen klare anbefalinger til foreldre og voksne rundt barna:

1. Vær mye ute i naturen med barna, der får de øve på mange situasjoner som innbyr til spenning og risiko. Utelekeplasser er mer «sterile», og oppskriften er «gitt» for hva de skal gjøre.

2. Hold igjen litt før du tilbyr den hjelpende hånden, for eksempel hvis barna komme til en skråning eller møter hindringer som røtter eller steiner. Du kan veilede på andre måter enn å fysisk løfte dem opp, slik at de får gjort jobben selv. Da blir mestringsgleden stor selv om de er veldig små.

Ellen Beate Hansen Sandseter fra Dronning Mauds Minne Høgskole er professor ved barnehagelærerutdanningen, og har deltatt i studien. Hun er opptatt av å la barna utforske på egenhånd, og å være tett på for å lære hva barnet kan.

– Du lærer mer om barnets kompetanse når du gang på gang har sett hvordan barnet har håndtert utfordringer, hindringer og sett hvordan de selv har kommet seg ut av situasjoner som kan bli farlige.

Hun viser til forskning som viser at barn som er mer motoriske og mer fysisk aktive skader seg mindre selv om de er mer eksponert for fare.

Vil du lese mer?

- Tangen, S.; Olsen, A.; Sandseter, E.B.H. 2022. "A GoPro Look on How Children Aged 17–25 Months Assess and Manage Risk during Free Exploration in a Varied Natural Environment." Educ. Sci. 2022, 12, 361. https://doi.org/10.3390/educsci12050361

-Jonsen, S. R. 2018. Barns risikolek. Bacheloroppgave. Høgskolen i Innlandet. https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/2563237/Jonsen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Christiansen, C. L. Bjørkum, E. 2017. "Risikolek. Hva har risikolek å si for barns psykiske og fysiske utvikling." Bacheloroppgave. Høgskulen i Sogn og Fjordane.
https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/bitstream/handle/11250/2431549/Christiansen_Bj%c3%b8rkum.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Powered by Labrador CMS