Arrangement

Tilrettelegging i idrett og kroppsøving, gratis kurs

I Oslo og Bergen kan man i mars delta på to inspirerende kurs uten avgift, med både teoretisk og praktisk del.

Publisert Sist oppdatert

I Oslo inviterer Oslo Idrettskrets til tilretteleggingskurs i paraidrett på Idrettshøgskolen, tirsdag 7. mars kl 17.30-21.00. Kurset er et 4-timers kurs delt inn i en teori og en praktisk del som tar for seg:

  • Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse?
  • Hvordan tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser inn i idrettstilbud?
  • Praktiske øvelser og leker som med enkle grep kan tilpasses funksjonsnivå og fremme basisferdigheter i ulike idretter

Påmeldingsfrist fredag 3. mars.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/kalender/tilrettelagt-aktivitetskurs2/


I Bergen arrangerer Idrettsklynge Vest gratis seminar med tittelen "Alle med! Inkluderende kroppsøving" på Amalie Skram videregående skole 23. mars kl 11.30 - 16.00. Det blir forelesninger og praktiske sesjoner, og seminaret er aktuelt for kroppsøvingslærere, fysioterapeuter, assistenter og andre som jobber med barn og unge.

På programmet står:

  • Alene på styrkerommet, eller en del av felleskapet? Hva sier barn og unge om deltagelse i kroppsøvingsfaget?
  • Kroppsøving for barn med kronisk eller langvarig sykdom
  • Alternative samspillsaktiviteter
  • Hvordan kan man som kroppsøvingslærer skape et positivt og trygt læringsmiljø sammen med elevene?
  • Gøy i vann med god teknikk
    osv.
Vegard Berge Sandven

Kroppsøvingsfaget kan stimulere barn og unge til å oppleve livslang bevegelsesglede med hensyn til hver enkelts utgangspunkt. Men hvordan legge til rette for at alle skal oppleve mestring? Vegard Berge Sandven er ergoterapeut med bachelor i idrett, og Lena Skåtun er sykepleier og utdannet kroppsøvingslærer. De jobber i Energiteamet BUK på Haukeland Universitetssjukehus, og brenner for at barn og unge skal få delta i fellesskapet i idrett og kroppsøving, med alle de positive opplevelsene det leder til.

Alle barn og unge fortjener å få delta i kroppsøvingsfaget.

- Alle barn og unge fortjener å få delta i kroppsøvingsfaget. Alt for ofte blir barn stående på utsiden fordi man ikke vet hvordan man skal tilrettelegge og håndtere aktiviteter for barn og unge med utfordringer i kroppsøvingsfaget. Under seminaret forteller vi om erfaringer fra mestringsuker på Energisenteret for barn og unge med medfødt hjertefeil eller hjertesykdom, diabetes og barnekreft.

Under mestringsukene får barn og unge med kroniske eller langvarige utfordringer utforsket kjente og nye aktiviteter som bidrar til mestring, inkludering og deltakelse. Mestringsfølelsen kan bidra til økt læring og utvikling, og målet med uka er at barnet og foreldre skal få økt kunnskap og innsikt knyttet til utfordringen.

Vi jobber tverrfaglig med ulike temaer, men vektlegger mestring i felleskap gjennom fysisk aktivitet. En viktig del av behandlingstilbudet er å overføre erfaringer og kunnskap fra uka til hjemstedet. Under mestringsuken blir kroppsøvingslærere, lærere og andre relevante behandlere eller personer som kjenner barnet godt invitert til et oppsummeringssamtale der vi har fokus på veien videre. Mestring i aktivitet kan bidra til å simulere til livslang bevegelsesglede og til en fysisk aktiv livsstil, ut fra hver enkelts egen forutsetning.

Påmeldingsfrist 13. mars.

https://www.idrettsklyngevest.no/aktuelt/velkommen-til-seminar-alle-med-inkluderande-kroppsoving?fbclid=IwAR3XJf1zJfzBP5sKUebysJI6scerLNEAwAWhQB2vAYPJKflMxJAKt743v8EPs! Vi minner også om denne saken der Idrettsklynge Vest har vært med på å utvikle et skjema for fysioterapeuter for bedre tilrettelegging i kroppsøving.

Powered by Labrador CMS