Ungdata Pluss - et nytt register med fokus på ungdom og fritid

Ungdata Pluss har fokus på fritid, livskvalitet og sosial ulikhet. Den aller første konferansen arrangeres i Porsgrunn 30. november.

Publisert

I den originale Ungdata-undersøkelsen svarer skoleelever over hele landet på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Siden Ungdata-undersøkelsen for første gang ble gjennomført i 2010 har rundt en million ungdommer deltatt.

Nye Ungdata Pluss

Ungdata Pluss er et nytt forskningsregister med mer fokus på fritid, livskvalitet og sosial ulikhet i Vestfold og Telemark. Alle elever på 5.–7. trinn er invitert til å delta, og de skal følges fra skolealder til de blir voksne.

Formålet med Ungdata Pluss er å få ny kunnskap om hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark har det, hva de gjør i fritiden sin, og hvordan de opplever ulike sider ved nærmiljøet sitt. Registeret følger barna over tid, og  vil kunne se på hva dette har å si for livskvaliteten deres – fra barndom, gjennom ungdomstiden og inn i voksenlivet. De ønsker også å undersøke hvilken betydning ulike sider ved barn og unge og deres hverdagsliv har for andre viktige deler av livet som voksne – som for eksempel helse, fullføring av skole og utdannelse og etablering på arbeids- og boligmarkedet. 

Helt ny konferanse i november

Den aller første Ungdata Pluss-konferansen arrangeres i Porsgrunn 30. november, og programmet har mye fokus på fritidsaktiviteter, både organisert og uorganisert. Frist for påmelding er 24. november. I programmet er dette noen av de mest relevante programpunktene for fysioterapitjenesten:

- Endringer i barn og unges fritid, og refleksjoner rundt sosial bærekraft i oppvekst og utdanning.
- Digital fritid - lek, læring, lidenskap og lidelse.
- Organisert fritid og livskvalitet blant barn og unge i Vestfold og Telemark.
- Tilrettelegging av spørreskjemaundersøkelse for å sikre at flere med funksjonsnedsettelser kan delta.Skal du eller noen fra din avdeling delta? Ta kontakt med redaksjonen!Powered by Labrador CMS