Kongress 2024

Møt redaksjonen på Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi!

Publisert Sist oppdatert

Mandag 11. mars er Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi 2024 i gang i Oslo. Under kongressen vil redaksjonen i tidsskriftet være på plass for å oppsummere innlegg, fange opp hva som rører seg i fagfeltet, og finne ut hva som opptar barne- og ungdomfysioterapeuter.

Vi vil gjerne prate med dere! Så ikke nøl med å ta kontakt med denne gjengen hvis dere vil fortelle oss om et godt prosjekt på deres arbeidsplass, diskutere saker, eller tipse oss om en ressursperson vi burde snakke med.


Redaksjonen i Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi:

Eirin Dale er fysioterapeut fra HVL, og jobber ved Habiliteringstjenesten for barn og unge og Ganglaboratoriet på Haukeland Universitetssjukehus. Hun er også student på Master i Helsevitenskap ved OsloMet, med spesialisering i fysioterapi for barn og unge. Hun jobber mest med nevrologi, og er spesielt interessert i gangfunksjon, spastisitetsbehandling, paraidrett, mestring og deltagelse. Runa

Runa Kalleson er fysioterapeut med master i (re)habilitering og phd i helsevitenskap. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved fysioterapeututdanningen OsloMet, og arbeider for tiden som prosjektleder for et stort tverrfaglig undervisningsprosjekt for studenter ved helse-, sosial- og utdanningsfagene der. Runa er spesielt opptatt av tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, samt arbeid med barn og unge i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.Marte Fossflaten Tørring

Marte Fossflaten Tørring er vikar for Kristin Bårdsen som er i permisjon i 2024/2025. Marte jobber i enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune. Hun har master i aktivitet og bevegelse ved NTNU, og er doktorgradsstipendiat ved NTNU, institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Marte forsker på måling og regulering av habituell fysisk aktivitet, sedat adferd og fatigue hos barn/ungdom med cerebral parese. Hun er opptatt av barn med funksjonsutfordringer og deltagelse i fysisk aktivitet, paraidrett, nevrologi og autisme. Marte er også interessert i teknologi og kunstig intelligens som redskaper i fysioterapi.

Powered by Labrador CMS