Faglig bidrag

Illustrasjonsbilde Unsplash

Fysioterapeut i forebyggende arbeid

I Tromsø kommune har fysioterapeutene i perioder hatt begrensede ressurser, de har derfor tenkt litt annerledes rundt forebygging og helsestasjonsarbeid. Les mer om fysioterapeutenes bidrag til tiltak som Temacafe, Blues Mothers og Åpen barnehage.

Publisert

Fysioterapeutene i Tromsø kommune har de siste årene dessverre vært lite til stede i forebyggende arbeid blant barn og unge. Vi ønsker nå svært gjerne å komme inn som en naturlig del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. I første omgang har vi ønske om å bidra på barselgruppene på helsestasjonene, og i 1. klassene på barneskolene i kommunen.

Når det gjelder 1. klassene anser vi at fysioterapeuter blant annet har spesifikk kompetanse på betydningen av fysisk aktivitet hos barn og ungdom og kan derfor bidra i det systemrettede samarbeidet sammen med helsesykepleiere, lærere og andre aktører omkring dette arbeidet. En tilnærming på universelt nivå gjør at man når ut til flere. Som fysioterapeuter har vi grunnlag for å si at fysisk aktivitet kan bidra til en mer optimal læringssituasjon, har positive effekter på skoleprestasjoner, og gir økt livskvalitet.

Barselgrupper på helsestasjonene

Når det gjelder helsestasjonsarbeid, ønsker fysioterapeutene for barn og unge i Tromsø kommune, å gjenoppta vår deltagelse på barselgrupper på helsestasjonene for å få løftet frem det motoriske fokuset. Målet med vår deltagelse er å forebygge med hensyn til barna, men også for å berolige foreldrene. Vi ønsker å løfte frem fokuset på spedbarnets motoriske utvikling og stimulering av normalmotorikken. Vi opplever generelt at foreldre har mange spørsmål angående barnas motorikk. Barselgruppene er en fin arena for å belyse normalmotorikken.

Det gjennomføres allerede barselgrupper med helsesykepleier på 4 måneder, og det vurderes som hensiktsmessig å bidra inn ved dette tidspunktet. Dette både av praktiske og faglige grunner. Praktisk er det en fordel at det allerede er etablert gruppe med helsesykepleier. Dette gir mulighet for tverrfaglig fokus og vi har tilgang på etablert tidspunkt med tanke på lokaler. På 4 måneder er barna i en alder der de har begynt å tilegne seg en del motorisk erfaring, og de er i en fase der mye skjer med motorikken. Det er et fint tidspunkt for oss fysioterapeuter og informere foreldrene om viktigheten av å legge til rette for mest mulig naturlig variasjon gjennom dagen. Vi er i skrivende stund i oppstartsfasen med dette.

Barselgrupper i Åpen Barnehage, Familiens Hus

I 2019 la helsesykepleierne på helsestasjonene om sine grupper/konsultasjonsrutiner. Vi hadde frem til da vært med på barselgruppene på de ulike helsestasjonene en årrekke, men på grunn av omleggingen hadde ikke tjenesten ressurser til å delta lengre. Rett i etterkant av dette startet fysioterapeut i avdelingen opp med barselgruppe ved åpen barnehage på «tema kafé», og på "babydag". Fysioterapeut har i tillegg hatt et innlegg to ganger i året hos i Blues Mothers. "Tema kafé", "babydag" og Blues Mothers foregår på Familiens Hus som hører til enheten Forebyggende helsetjenester. Blues Mothers er nevnte enhets tilbud til ekstra sårbare mødre med fødselsdepresjon/barseldepresjon og som har behov for litt ekstra tilrettelegging. Jeg legger ved link for mer spesifikk informasjon om Blues Mothers:

Om Blues Mothers - Blues Mothers (uit.no)

Fysioterapeuten bidrar med informasjon om motorisk utvikling, stimulering, prinsipper rundt babyutstyr, og har fokus på viktigheten av fysisk aktivitet og variasjon. Som følger skisserer jeg fysioterapeutens agenda på "tema café" og "babydag".

Tema cafè

Tid:

1-2 ganger per år på temacafé (ca 1 time varighet?).

Sted:

Langnes helsestasjon/Stakkevollan helsestasjon, «Åpen barnehage».

Innhold:

15-20 minutter informasjon fra fysioterapeut, mulighet for generelle spørsmål etterpå

(ingen individuelle vurderinger).

Temaer:

Motorisk utvikling 1 – 3 år.

Viktigheten av fysisk aktivitet og begrensning av stillesitting.

Brosjyrer:

Aktuelt informasjonsmateriale å dele ut kan være:

«Barns føtter» (NFF/BUF)

«Fysioterapi for barn og unge» (NFF)

«Fysisk aktivitet og stillesitting 0 – 5 år» (Helsedirektoratet) https://www.helsenorge.no/globalassets/dokumenter/nasjonale-anbefalinger-0-5.pdf

Babydag

Tid:

En mandag per måned på «baby-dag» (0-9 mnd).

Sted:

Langnes helsestasjon, «Åpen barnehage»

Innhold:

20-30 minutter informasjon fra fysioterapeut, resterende tid åpent for generelle

spørsmål (ingen individuelle vurderinger).

Temaer:

Motorisk utvikling (fram til ca 1,5 år) og stimulering av motorikk.

Asymmetri.

Samspill og tolking av signaler.

Uro hos spedbarn.

Utstyr.

Brosjyrer:

Aktuelt informasjonsmateriale å dele ut kan være:

«Barns føtter» (NFF/BUF)

«Barnets første leveår» (NFF/BUF)

«Skjevt hode og favorittside» (NFF/BUF)

«Fysioterapi for barn og unge» (NFF)


Ønsker du å dele noe om hvordan dere jobber i din kommune -send oss gjerne en epost på kristinerabben@gmail.com

Powered by Labrador CMS