Tips

Helsekompetanse, "physical literacy" og håndtrening med VR-spill

Pediatric Physical Therapy-pocasten oppsummerer artiklene fra hver utgave.

Publisert Sist oppdatert

Pediatric Physical Therapy er det offisielle tidsskriftet for fysioterapiforbundet i USA, Canada, Nederland, Sveits og New Zealand, og ett av få som er dedikert kun til fysioterapi for barn og unge. Artiklene er fagfellevurdert av andre forskere innen samme fagfelt. Selve tidsskriftet krever at man abonnerer eller har andre tilganger, men podcasten som oppsummerer artiklene i hver utgave er gratis og tilgjengelig via Apple Podcast-appen eller som nedlastbar fil.

Podcasten kan du høre her:

Pediatric Physical Therapy Podcast

I volum 35 utgave 1 fra januar 2023 diskuterer de blant annet disse sakene:

- «Is Measuring Physical Literacy in School-Aged Children With Cystic Fibrosis or Congenital Heart Disease Needed?» av Noordstar et. al. (2023) (1).

Forskningsspørsmålet var å und­ersøke sammenhengen mellom kardiorespiratorisk utholdenhet og andre «physical literacy domains» hos barn med cystisk fibrose eller medfødt hjertefeil.

I podcasten diskuterer Noordstar at et mål med denne pasientgruppen er ofte å øke utholdenhet og fysisk form, og at mange fysioterapeuter jobber ut fra tanken om at økt motorisk kompetanse vil føre til økt bevegelse og mer fysisk aktivitet, og igjen bedre kardiorespiratorisk utholdenhet. I studien ville de utforske om «physical literacy» er en faktor som bør kartlegges tidligere hos denne pasientgruppen og få enda mer fokus.

"Physical literacy" oversettes på norsk til kroppslig litterasitet, og handler om egenverdien ved å være fysisk aktiv og i bevegelse gjennom hele livet (3). Helsekompetanse er definert som den kognitive evnen til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon, mens kroppslig dannelse (4) handler om den mer fysiske prosessen i å tilegne seg av allsidige og varierte fysisk-motoriske ferdigheter. "Physical literacy" tar for seg selvtillit, motivasjon, forståelse, kunnskap, fysisk-motorisk kompetanse, og hvordan disse i samspill påvirker bevegelsesglede (5). Disse begrepene diskuteres nå ofte i forbindelse med kroppsøvingsfaget, som du kan lese mer om i ressurslisten (6, 7).

Barna ble undersøkt med tester av utholdenhet og motoriske ferdigheter, og spørreskjema om motivasjon, selvtillit og helsekompetanse. Forskerne fant en signifikant sammenheng mellom kardiorespiratorisk utholdenhet, fysisk aktivitet, og selvrapportert selvtillit og motivasjon blant barna.

For å øke fysisk form hos barna fremhever Noordstar at vi må være opptatt av barns motivasjon, jobbe med å øke mestringsopplevelser og tiltro til egne ferdigheter, gi de autonomi og medbestemmelse, og hjelpe de å finne aktiviteter de har glede av.


- “Hand-Arm Bimanual Intensive Training in Virtual Reality: A Feasibility Study” av Gehringe et al. (2023).

Virtuell Realitet er et verktøy som nå både brukes og forskes mer på i rehabilitering og habilitering (8), og har stor appell hos barn og unge.

I podcasten diskuterer de hvordan barn med unilateral cerebral parese kan bli frustrert og lei av de store treningsmengdene i intensive treningsperioder, og i HABIT-konseptet trener de 40 timer i 10 dager. Forskerne forsøkte derfor å implementere VR-spill i halvparten av treningstimene for å øke motivasjonen for å gjennomføre.

Resultatene viste at barna hadde signifikante og klinisk relevante forbedringer i AHA-testen og Blocks test, men ikke i Nine-Hole Peg test. Barna hadde stor glede av spillene og høy motivasjon for treningen. Konklusjonen er at funnene i denne begrensede studien indikerer at å kombinere tradisjonell HABIT-trening med trening med VR-spill er gjennomførbart. Ut fra rammene i denne studien kan trening med VR-spill forbedre funksjon i overekstremiteter og grovmotorikk, men ikke finmotorikk.

Har du lest en forskningsartikkel eller oppgave, hørt en podcast, eller funnet en ressurs du vil dele med andre barnefysioterapeuter? Skriv en oppsummering og ta kontakt på redaksjonbuf@fysio.no, så hjelper vi deg å sette sammen en tekst.

Ressurser

1. Noordstar, Johannes J. PhD, MSc; Sprong, Maaike C. A. PT, MSc; Slieker, Martijn G. MD, PhD; Takken, Tim PhD, MSc; van Brussel, Marco PhD, MSc; van der Ent, Cornelis K. MD, PhD; Hulzebos, Erik H.J. PT, PhD, MSc. Is Measuring Physical Literacy in School-Aged Children With Cystic Fibrosis or Congenital Heart Disease Needed?. Pediatric Physical Therapy 35(1):p 43-47, January 2023. | DOI: 10.1097/PEP.0000000000000967
https://journals.lww.com/pedpt/Fulltext/2023/01000/Is_Measuring_Physical_Literacy_in_School_Aged.8.aspx

2. Gehringer, James E. PhD; Fortin, Elizabeth DPT, PCS; Surkar, Swati M. PT, PhD; Hao, Jie PT, DPT; Pleiss, Monica OTD, OTR/L, BCP; Jensen-Willett, Sandra PT, PhD, PCS. Hand-Arm Bimanual Intensive Training in Virtual Reality: A Feasibility Study. Pediatric Physical Therapy 35(1):p 85-91, January 2023. | DOI: 10.1097/PEP.0000000000000975
https://journals.lww.com/pedpt/Fulltext/2023/01000/Hand_Arm_Bimanual_Intensive_Training_in_Virtual.18.aspx

3. Osnes, H. (2021) Kroppslig litterasitet. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Kroppslig-litterasitet/I9788245014655

4. Engebretsen, B. (2016) Dannelse som didaktisk begrep i kroppsøving. I E. E. Vinje (Ed.), Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (s. 93-114). Cappelen Damm.

5. Whitehead, M. (2010) Physical Literacy Throughout the lifecourse. Routledge. Taylor & Francis e-library.
https://books.google.no/books?hl=no&lr=&id=2GN6AgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1& dq=margaret+whitehead+physical+literacy+throughout+the+life+course&ots=5g528T EEb7&sig=gH_suDoE6nQp9VsGSKGD6hga1po&redir_esc=y#v=onepage&q=marga ret%20whitehead%20physical%20literacy%2

6. Stredet, S. E. (2018) Physical literacy – en retning for det norske kroppsøvingsfaget? Masteroppgave. Universitetet i Stavanger. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/2559164/Stredet_Sander.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7. Gimre, S. K. (2020) Kroppslig læring og de tverrfaglige temaene Et utgangspunkt i dybdelæring. Masteroppgave. Universitetet i Sørøst-Norge
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2721096/2020_Master_Gimre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8. Johansen, T. S. (2018) Bruk av bevegelsesstyrte kommersielle dataspill som treningsmetode for arm- og håndfunksjon for personer med Cerebral Parese. Masteroppgave. Universitetet i Oslo. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67208/HELSEF4500-Masteroppgave-Truls-Johansen.pdf?sequence=1

Powered by Labrador CMS