Forfatterveiledning

Har du noe på hjertet hører vi gjerne fra deg. Vi har tre kategorier vi benytter, i tillegg til bokanmeldelse.

Faglig innlegg

Et faglig innlegg beskriver eller belyser en fysioterapifaglig problemstilling.

Antall ord: maks 2000, se artikkelmal lenger ned på siden.

Erfaringsutveksling

Åpen for fysioterapeuter og annet helsepersonell. Erfaringer som er relevant knyttet til fysioterapipraksis kan deles. Inkluderer erfaringer knyttet til oppfølging av enkeltpasienter, men også helsefremmende og forebyggende arbeid på systemnivå.

Husk informert samtykke, utelat informasjon som kan identifisere pasienten.

Antall ord: maks 1500, se artikkelmal lenger ned på siden.

Debattinnlegg

Innlegg om forskning, praksis, organisasjon eller politikk. Hva mener du?

Tilsvar til tidligere debattinnlegg ønskes også velkommen.

Antall ord: maks 600, se artikkelmal under.

Artikkelmal

  1. Presentasjon av forfatter: navn, arbeidssted, akademisk grad (Bsc, Msc, Phd) mailadresse.
  2. Tittel
  3. Ingress: kort informasjon om hva artikkelen handler om slik at interessen til leseren fanges
  4. Selve teksten, del inn i avsnitt med korte subtitler.
  5. Referanser til aktuelle artikler. Vi ønsker at du benytter deg av Vancouver referansestil.
  6. Avklar at alle forfattere har lest og godkjent artikkelen før innsendelse.

Bilder

Legg gjerne ved bilder av deg(portrett) og temaet du skriver om (høy oppløsning, sendes i egen bildefil). Avklar opphavsrett før innsendelse, husk bildekreditering.

Innsending

Sendes per epost til redaktør: kristinerabben@gmail.com. Artikler vurderes fortløpende, publiseres i eblad og/eller nettside.

Bokanmeldelse

Maks antall ord er 600, se Fysioterapeuten for innhold og oppsett av bokanmeldelse.

Powered by Labrador CMS