Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi 2024

Kongress 2024 Truls Johansen ergoterapi VR spill
Ergoterapeut Truls Johansen snakket om VR i rehabilitering

Dag tre på kongress - teknologi, barns interesser og å være "lekbar"

Publisert Sist oppdatert

Professor i barnehagepedagogikk Anne Greve fra OsloMet snakket på åpningsdagen om betydningen av at vi voksne var "lekbare" i møte med barn. Det å vise engasjement, være genuint nysgjerrig på muligheter i lek og delta i det som for barn og unge oppleves som meningsfulle aktiviteter ble trukket frem som viktig i kommunikasjon og relasjonsbygging. 

På kongressens tredje og siste dag var overgripende tema "Bruk av digitale hjelpemidler i fysioterapi". Der viste blant annet ergoterapeut Truls Johansen (Sunnaas/OsloMet) og fysioterapeut Vegard S. Kristiansen (Ullern bydel) konkret og tydelig hvordan de gjorde seg "lekbare" i møter med ungdom, og hvordan de benyttet spill og VR-teknologi i trening med pasienter i henholdsvis spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det ble påpekt at ergoterapeuter ser ut til å ha kommet noe lengre enn oss fysioterapeuter når det gjelder bruk av denne type teknologi, så her må vi ta oppfordringen om å være nysgjerrige på muligheter som allerede nå foreligger, og som sannsynligvis vil komme i enda sterkere grad i årene fremover.

Både Truls og Vegard viste til gode personlige erfaringer med bruk av spill og VR, og nå er det også i ferd med å komme mer forskning på feltet. Prosjektet til Truls kan man lese mer om hos Stiftelsen Dam ("– Det er stor optimisme knyttet til VR for kognitiv trening") og på prosjektsiden "Spill deg bedre".

I tillegg presenterte Lars Peder Bovim og Lene Ziegler sitt prosjekt med kombinasjonen av VR-spill og mekanisk hest. 

Fysioterapeut Lars Adde fra St. Olavs / NTNU presenterte sin forskning på maskinlæring og digitale løsninger for å fange opp og diagnostisere CP på et tidlig tidspunkt. 

Mens de fleste nyfødte reiser hjem med foreldrene etter at de er født, legges åtte til ti prosent inn på nyfødt intensiv av ulike medisinske årsaker. Barna med forhøyet risiko for å utvikle CP følges av et tverrfaglig team med kartleggingsverktøyet General Movement Assessment (GMA). Der observerer trente klinikere spedbarnets spontane bevegelser 12-18 uker etter termindato i en tre minutter lang videofilm. En godt trent menneskelig ekspert kan se på barnets bevegelser og med høy treffsikkerhet anslå om barnet vil få CP eller ikke.

Prosjektet har blitt videreutviklet til at foreldre kan sende videofilmer til klinikere via nettbaserte løsninger, og til sist har de utviklet et maskinlæringsprogram som kan evaluere videofilmene på samme måte som ekspertene.

- Ved å fange det opp tidlig kan vi ikke kurere CP, men vi kan gjøre livet litt bedre ved å komme inn med tiltak.

Lars Adde

Fordelene er også at det sparer foreldre for uro og bekymringer hvis friske barn kan tas ut av screening-forløpet, og det sparer ressurser ved at klinikere som kan legge tiden sin på den gruppen som trenger de mest.

"Bruker kunstig intelligens til å gjenkjenne CP hos spedbarn" (Helse-Midt.no)
"Spedbarn med høy risiko for CP trenger tidlige og riktige tiltak" (Stiftelsen Dam)

Ulrika Nilsson er fysioterapeut på Oslo Universitetssykehus, og har lang erfaring med barn og ungdom med revmatiske sykdommer. Hun presenterte fagprosedyren på utmattelse hos barn og ungdom med revmatisk sykdom som kom i 2023. Tidligere saker i Tidsskriftet om arbeidet med fagprosedyrene kan du lese mer om under.

Vi takker kongresskomiteen og BUF for tre viktige dager med inspirasjon, påfyll av kunnskap og møte med kolleger på tvers av fagfelt!

Kongress Truls Johansen ergoterapi VR spill Sunnaas
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Kongress 2024 Vegard Kristiansen VR
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Kongress 2024 Lars Peder Bovim VR riding Lene Ziegler
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Kongress 2024 Lars Adde GMA
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Kongress 2024
Bildekarusell fra Kongress dag 3
Powered by Labrador CMS