"Hands on" eller "hands off" -hva er den beste tilnærmingen?

Pendelen svinger innenfor barnefysioterapi som andre steder. En "hands-on" tilnærming med Bobath og Vojta ble forkastet til fordel for barnets egenaktivitet og deltagelse i dagliglivet. Men er det noe vi mister med å være "hands-off"? Og må det være enten eller? I en ny artikkel fra Marit Sørvoll med flere belyses dette temaet på en spennende måte.

Publisert

Marit Sørvoll, Gunn Kristin Øberg og Gay L. Girolami har skrevet artikkelen "The significance of touch in pediatric physiotherapy". God lesning!

Artikkel

Powered by Labrador CMS